IKEA vykázala rekordný celoročný zisk v sume 3,3 mld. eur

28.1.2014

BRATISLAVA 28. januára (WBN/PR) – Čistý zisk spoločnosti IKEA Group vzrástol o 3,1 % na 3,3 miliardy eur, trhové podmienky sa postupne zlepšujú, výrazný nárast sa zaznamenal v Číne, Rusku a USA. „Spotrebiteľské výdavky sa v mnohých krajinách zlepšujú. I keď náročná ekonomická situácia ešte nie je celkom za nami, začínajú sa objavovať pozitívne znaky. Dôležité trhy ako napr. USA sa vracajú do normálu a Európa sa vo všeobecnosti začína obnovovať. Aj niektoré krajiny južnej Európy ukazujú dobré signály,‟ hovorí prezident a CEO Peter Agnefjäll.

Dosiahli sme obrat 27,9 miliardy eur, čo je oproti minulému roku nárast o 3,1 %, IKEA Group zaznamenala nárast podielu na takmer všetkých trhoch. Spolu s príjmami z prenájmu v našich nákupných centrách predstavoval celkový príjem 28,5 miliardy eur (+3,2%). Medzi najsilnejšie trhy patrilo Nemecko, USA, Francúzsko, Rusko a Švédsko.

„Pre ľudí je veľmi dôležité, aby dostali dobrú kvalitu za dobrú cenu. Mám radosť z toho, že si zákazníci obľúbili naše výrobky, ktoré im pomáhajú žiť doma udržateľnejšie. V priebehu finančného roka 2013 si napríklad kúpili viac ako 22 miliónov výrobkov LED, čím ušetrili energiu aj peniaze,‟ pokračuje Peter Agnefjäll.

IKEA Group má ambiciózny plán – do roku 2020 chce zvýšiť obrat na 50 miliárd eur. Dôležitým zdrojom tohto nárastu by mali byť nové veľké trhy. Vo FY13 otvorila IKEA Group ďalšie dva obchodné domy v Číne – čo je ďalší krok v expanzii na čínskom trhu.

„Sústreďujeme sa na dlhodobé ciele. Budeme naďalej vyvíjať lepšie výrobky za nižšie ceny, vylepšovať skúsenosti zákazníkov s nákupom, chceme byť pre našich zákazníkov ešte dostupnejší, a to napríklad aj vďaka zlepšeniu ponúkaných služieb, predaju prostredníctvom internetu a pokračujúcej expanzii. Naša vlastnícka štruktúra a finančné princípy nám dávajú nezávislosť a zároveň možnosť rastu vyváženým a udržateľným spôsobom,‟ hovorí Peter Agnefjäll.

FY13 = finančný rok 2013 zahŕňa obdobie od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013. Ročný prehľad IKEA Group a Správu o trvalej udržateľnosti IKEA Group nájdete na www.IKEA.sk