Imidž slovenských ekonómov v zahraničí rastie

15.6.2012

BRATISLAVA 15. júna (WBN/PR) – Za publikovanie odborného článku v zahraničnom odbornom časopise získala trojica Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa a Tomáš Výrost z Ekonomickej univerzity finančnú odmenu 10 000 eur v rámci súťaže Economicus. Jej vyhlasovateľom je už po 4. krát Nadácia VÚB.

Economicus je súťaž vedeckých prác z oblasti ekonómie a financií publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Projekt Nadácie VÚB vznikol na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku a na podporu publikačnej činnosti mladých ekonómov do 40 rokov.

„Máme potvrdené od zahraničných profesorov ekonómie, ktorých hosťovanie na našich univerzitách tak isto podporujeme, že publikačná činnosť v odborných časopisoch je základom pre získanie rešpektu medzi renomovanými ekonómami. Tento ročník vyhrali opäť rovnaké mená ako vlani, čím si získali rešpekt aj u zahraničných ekonómov, ktorí patria k špičke v danom odbore,“ povedala členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Elena Kohútiková.

O víťazoch tretieho ročníka súťaže rozhodla medzinárodná odborná porota. Autori víťaznej práce s názvom „Finančná nákaza na trhoch krajín strednej a východnej Európy s využitím endogénne identifikovaných zlomov vo volatilite“ sú Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. Štefan Lyócsa, PhD. a Ing. Tomáš Výrost, PhD. Víťazi pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach. Ich výskum bol publikovaný v časopise Applied Economics Letters.

Nadácia VÚB dnes spolu s oceňovaním víťazov vyhlasuje aj ďalší ročník súťaže Economicus. Mladí vedci môžu prihlásiť články publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2012. Víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 10 000 eur, opäť vyberie medzinárodná odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2013. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na internetovej stránke www.nadaciavub.sk.

Nadácia VÚB pôsobí od roku 2004 ako nezisková organizácia založená VÚB bankou. Jej účelom je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity.