ING Bank sa na Slovensku sústredí na firemné bankovníctvo

22.8.2013

BRATISLAVA 22. augusta (WBN/PR) – Firemné bankovníctvo na Slovensku vždy bolo a je našou primárnou aktivitou. V tejto oblasti tu pôsobíme už od roku 1991 a naša pobočka je dôležitou súčasťou medzinárodnej siete a obchodného modelu ING Bank, prezradil v rozhovore Jaroslav Vittek, generálny riaditeľ slovenskej pobočky ING Bank.

Prečo ste sa rozhodli na Slovensku zamerať na oblasť firemného bankovníctva?
Rozhodnutie je výsledkom strategického prehodnotenia aktivít, ktoré postupne prebieha v celej ING Bank. Ide o optimálnu alokáciu kapitálu skupiny a posilnenie ťažiskových aktivít v jednotlivých regiónoch a krajinách, v ktorých ING Bank pôsobí. Ekonomické a regulatórne podmienky sa menia a ING Bank sa im snaží prispôsobiť.

Firemné bankovníctvo na Slovensku vždy bolo a je našou primárnou aktivitou. V tejto oblasti tu pôsobíme už od roku 1991 a naša pobočka je dôležitou súčasťou medzinárodnej siete a obchodného modelu ING Bank. Navyše, v záujme neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb v oblasti firemného bankovníctva, od roku 2009 budujeme a budeme aj naďalej rozvíjať centrum zdieľaných bankových služieb, ktoré má pre ING Bank globálny význam. Už v súčasnosti poskytujeme svoje služby pobočkám ING Bank v štrnástich krajinách Európy.

Čo vás viedlo k ukončeniu poskytovania sporiaceho účtu ING Konto a distribúcie ING Fondov prostredníctvom vašej pobočky?
Pri oboch produktoch, ktoré sú určené len pre fyzické osoby, sme pri rozhodovaní zobrali do úvahy viacero faktorov. Napríklad – našu východiskovú pozíciu v daných produktoch, veľkosť a potenciál trhu, ekonomické a regulatórne podmienky, ale aj priority banky pre alokáciu kapitálu a investícií. Výsledkom prehodnotenia pre ING Konto bolo, že veľkosť biznisu je relatívne malá s úzkou produktovou škálou. Berúc do úvahy investície nevyhnutné pre ďalšie udržiavanie a rozvoj, sme nevideli potenciál na dosiahnutie ich primeranej efektívnosti.

Stojí za ukončením poskytovania týchto produktov bankový odvod?
Zobrali sme do úvahy rôzne okolnosti, vrátane lokálnych špecifík. Ukončenie produktov je strategickým rozhodnutím o prioritách reflektujúcich potenciál trhu. Navyše, bankový odvod považujeme za dočasné opatrenie, a preto by ani nebolo správne, aby bol kľúčovým faktorom pri takomto rozhodovaní.

Uvažovali ste aj nad alternatívou rozšírenia ponuky produktov v tomto segmente?
Prirodzene, zvažovali sme viaceré alternatívy, aj rozvojové. Po zvážení všetkých faktorov, ktoré som pred chvíľou uviedol, sme nakoniec dospeli k tomuto rozhodnutiu.

Boli ste prvou bankou, ktorá na slovenský trh prišla s konceptom online sporiaceho účtu už pred vyše desiatimi rokmi. Ako hodnotíte úspešnosť ING Konta v čase?

Náš koncept sporiaceho účtu vychádzal zo skúseností a know-how ING directového bankovníctva v zahraničí. Jednoduchý, transparentný, prakticky bezpoplatkový a nízkonákladový koncept internetového bankovníctva. Bol to inovatívny sporiaci účet bez nutnosti meniť hlavnú banku. Ponúkal výhodné úročenie, ale zároveň klienti mali peniaze stále k dispozícii. Veríme, že tento produkt bol obohatením trhu. Všetkým klientom by som chcel týmto poďakovať za dôveru značke ING.

Koľkých klientov sa vaše rozhodnutie týka? Ponúkate im inú alternatívu?
Toto rozhodnutie sa dotkne vyše 135 tisíc klientov. Je však dôležité zdôrazniť, že ide o klientov dvoch konkrétnych produktov. Pre skupinu ING je Slovensko jedným z kľúčových trhov, na ktorom bude naďalej pôsobiť. Klienti ING Konta majú možnosť využiť ponuku iných produktov ING skupiny. ING podielové fondy môžu klienti vlastniť aj naďalej, za predpokladu prevodu ich správy k inému distribútorovi. V záujme zjednodušenia prevodu sme uzavreli dohodu s jedným z ich distribútorov – so spoločnosťou Conseq Investment Management, ktorú môžu využiť všetci naši klienti, ktorí o to prejavia záujem.

Spomenuli ste, že sa sústredíte predovšetkým na firemné bankovníctvo. Čo to znamená?
Staviame na kvalitnej značke ING a osvedčenom modeli sieťového medzinárodného firemného bankovníctva ING Bank. Tento model je založený na poskytovaní kvalitných a nadštandardných služieb sieťovým medzinárodným klientom ING pôsobiacim na Slovensku, ako aj získavaní a rozvíjaní vzťahov s veľkými domácimi spoločnosťami, či skupinami firiem so strategickou dôležitosťou alebo medzinárodnou pôsobnosťou.

O aké služby ide?
V oblasti firemného bankovníctva ide predovšetkým o poskytovanie celej škály úverových produktov, štruktúrované financovanie, obchodné financovanie a financovanie komodít, transakčné bankovníctvo, platobné služby, riešenia v oblasti riadenia likvidity a finančných rizík, ako aj organizáciu získavania zdrojov na kapitálových trhoch. Väčšinu služieb poskytujeme prostredníctvom našej pobočky v Bratislave. Vybrané služby a riešenia zabezpečujeme v spolupráci so špecializovanými regionálnymi alebo globálnymi skupinami odborníkov na danú oblasť, kde klienti majú prístup ku globálnemu know-how a riešeniam ING.