Každý desiaty Slovák zarobí menej ako 340 eur v čistom

9.9.2013

BRATISLAVA 9. septembra (WEBNOVINY) – Priemerná mzda na Slovensku dosiahla v minulom roku podľa jednej metodiky 805 EUR, podľa inej až 888 EUR.

Mnohí Slováci ale pri týchto číslach len neveriacky krútia hlavou, pretože sumy na ich výplatných páskach sú od priemernej mzdy na míle ďaleko.

Na úroveň priemernej mzdy si vlani nesiahli až takmer dve tretiny zamestnaných Slovákov.

A pre každého desiateho Slováka zamestnaného na plný pracovný čas bola vlani realitou hrubá mzda nižšia ako 400 EUR.

V čistom si tak desatina zamestnancov mesačne prišla len na necelých 340 EUR. Vyplynulo to z našich prepočtov uskutočnených na základe údajov z materiálu Štruktúra miezd v SR za rok 2012, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.

Nižšie platy žien

Nízke platy sa týkajú častejšie žien ako mužov. Hrubá mzda nižšia ako 400 EUR bola vlani realitou v prípade takmer 12 % zástupkýň nežnejšieho pohlavia. V prípade mužov sa takýto nízky plat týkal každého jedenásteho zamestnanca. Rozdiely sú zjavné aj v závislosti od veku a nízke mzdy sú častým javom najmä medzi nováčikmi na pracovnom trhu.

Spomedzi mladých ľudí do 19 rokov si na výplatnej páske menej ako 340 EUR v čistom našla celá štvrtina zamestnancov. Oveľa lepšie na tom nie sú ani mladíci vo veku 20 až 24 rokov, z ktorých sa s čistou mzdou na takto nízkej úrovni potýka každý šiesty zamestnanec. Najnižší podiel zamestnancov s platom nižším ako 340 EUR v čistom je v kategórii tridsiatnikov a to cca 9 %. S pribúdajúcimi krížikmi na chrbte ale tento podiel postupne narastá.

Zamestnanci s výučným listom

Čím nižšie vzdelanie, tým nižší plat. Najvyšší podiel nízkopríjmových zamestnancov, až takmer 24 %, nájdeme v skupine pracujúcich s ukončeným základným vzdelaním.

Zo zamestnancov, ktorí majú v rukách výučný list, má plat nižší ako štyri stovky v hrubom každý siedmy.

So zvyšujúcou sa úrovňou vzdelania podiel málo zarábajúcich klesá a v prípade zamestnancov s vysokoškolským diplomom je takmer zanedbateľný.

Najčastejšie sa so mzdou do 400 EUR v hrubom (a teda do 340 EUR v čistom) stretávajú zamestnanci v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kde je takto nízky zárobok dobre známym až pre tretinu z nich. Na druhej strane ale práve v tomto odvetví ide často o pozície, ktoré umožňujú výrazné prilepšenie vo forme tzv. tringeltov či sprepitného.

Úplná rarita

S platom pod 400 EUR v hrubom sa ale stretáva aj 30 % administratívnych a podporných pracovníkov. Naopak vo finančníctve a poisťovníctve, ale aj medzi informatikmi, zarába menej ako 400 EUR len každý štyridsiaty zamestnanec. No a úplnou raritou sú takto nízke platy medzi ťažiarmi a dodávateľmi energií [iba 4 z 1 000].

Najvyšší podiel zamestnancov s čistým platom do 340 EUR bol vlani v Prešovskom kraji, kde takto nízku výplatu dostávalo 15 % zamestnaných na plný pracovný úväzok. Viac ako 11 % – ný podiel zamestnancov s takto nízkymi platmi bol ale realitou aj v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

V trnavskom regióne mali takýto zamestnanci podiel viac ako 10 %, v Žilinskom, Košickom a Trenčianskom kraji ich bolo cca 9 %. Ani život a práca v Bratislave a okolí ale nie sú zárukou hviezdnych zárobkov. Vlani v tomto regióne zarábalo menej ako 400 EUR v hrubom až takmer 8 % zamestnaných.

Portál webnoviny.sk informovala Eva Sadovská, analytička Poštovej banky

Štruktúra slovenských zamestnancov podľa výšky hrubej mesačnej mzdy (rok 2012)
Hrubá mzda/plný pracovný čas Podiel zamestnancovdo 250 EUR0,03%250,01 – 300 EUR0,27%300,01 – 350 EUR4,09%350, 01 – 400 EUR5,78%400, 01 – 450 EUR5,45%450, 01 EUR – 500 EUR5,78%500,01 EUR – 550 EUR6,06%550,01 – 600 EUR6,21%600,01 – 650 EUR6,61%650,01 – 700 EUR6,63%700,01 – 750 EUR5,98%750,01 – 800 EUR5,42%800,01 – 850 EUR5,09%850,01 – 900 EUR4,48%900,01 – 950 EUR3,85%950,01 – 1000 EUR3,32%1000,01 – 1100 EUR5,11%1100,01 – 1300 EUR6,83%1300,01 – 1500 EUR4,17%1500,01 – 1700 EUR2,58%1700,01 – 1900 EUR1,60%1900,01 – 2100 EUR1,09%2100,01 – 2300 EUR0,74%nad 2300,01 EUR2,84%