Lepší výber daní môže zarobiť miliardu, eliminujú sa podvody

30.5.2012

BRATISLAVA 30. mája (WEBNOVINY) – Slovensko by mohlo zvýšením miery efektivity výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) na priemer krajín Európskej únie zvýšiť výnos tejto dane o približne jednu miliardu. eur.

Aj preto pripravilo Ministerstvo financií SR spolu s rezortom spravodlivosti novelu zákona o DPH, ktorá obsahuje podľa predkladateľov zásadné opatrenia na elimináciu daňových podvodov a únikov na tejto dani.

Opatrenia by mali podľa novely pripravenej na rokovanie vlády účinnosť nadobudnúť od 1. októbra tohto roka. Ministerstvo financií však upozorňuje, že presný finančný vplyv opatrení v jednotlivých rokoch nie je možné presne kvantifikovať, pretože „ich pozitívny vplyv na štátny rozpočet v plnej miere závisí od prístupu a schopnosti daňovej správy využívať tieto opatrenia.“

Novelou sa okrem iného zavádza napríklad sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty a rozšírenie právomoci daňového úradu zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch. Rovnako sa upravuje inštitút ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je podľa rezortu financií zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu.

Zníži sa limit faktúr z registračných pokladníc

Ďalej novela zákona o DPH obsahuje aj zavedenie povinnosti viesť a elektronicky doručovať daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ.

„A to z dôvodu, že pri následnom predaji týchto vozidiel v tuzemsku dochádza k daňovým podvodom a únikom,“ uvádza ministerstvo financií.

Jednou z noviniek je aj zníženie limitu, do ktorého sa doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) pri platbe v hotovosti považuje za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania dane. Podľa predkladateľov sa tým zníži riziko zneužívania týchto dokladov na neoprávnené uplatnenie odpočítania dane a zníženie základu dane z príjmov.

So zákonom o DPH aj novela Trestného zákona

„Navrhuje sa, v záujme zabránenia takýchto zneužívaní dokladov pri uplatnení odpočtu dane, akceptovať doklad z ERP ako náhradu za riadnu faktúru len ak celková cena tovaru alebo služby vrátane DPH je najviac 1 600 eur pri platbe platobnými kartami, prípadne inými platobnými prostriedkami, a v prípade platby v hotovosti do pokladne najviac 200 eur,“ uvádza sa v návrhu novely.

Pripravená novela zákona o DPH by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2012 s výnimkou ustanovení, ktorými sa preberá do zákona o dani z pridanej hodnoty európska smernica. Z dôvodu konsolidácie verejných financií sa návrhom zákona odkladá aj účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

Súčasne so zákonom o DPH sa novelizuje aj Obchodný zákonník a Trestný zákon, pretože len samotná novelizácia daňových predpisov by podľa predkladateľov nebola dostatočne účinná v boji proti daňovým podvodom.