Lepšie zarábajúci umelci si zaplatia sociálne odvody

31.12.2012

BRATISLAVA 31. decembra (WEBNOVINY) – Lepšie zarábajúci umelci a autori začnú od júla 2013 platiť povinné sociálne odvody. Povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie im ako SZČO vznikne od júla 2013 vtedy, ak ich hrubý príjem za rok 2012 presiahol 4 716 eur.

Táto skupina osôb sa stala samostatne zárobkovo činnými osobami z hľadiska sociálneho poistenia od začiatku roka 2011. Poslanci bývalej vládnej koalície však umelcom a autorom posunuli vznik povinnosti platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie z júla 2012 na júl 2013.

Dôvodom bolo to, že príjmy z autorských honorárov sa za rok 2011 ešte nedelili na tzv. aktívne a pasívne. Pasívne príjmy sú napríklad tantiémy umelca na dôchodku z činností, ktoré vykonával v dávnej minulosti a z týchto príjmov by sa nemalo platiť sociálne poistenie.

Od začiatku roka 2011 sa rozšíril okruh osôb, ktoré sa na účely sociálneho poistenia považujú za samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Podľa novely zákona o sociálnom poistení má postavenie SZČO každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

Postavenie SZČO tak nadobudli napríklad autori, výkonní umelci, zhotovitelia databázy, či majitelia patentu alebo ochrannej známky v prípade, ak majú 18 rokov a pridelené DIČ.