Liptovská mliekareň oslávila štyridsiate výročie

14.12.2012

BRATISLAVA 14. decembra (WBN/PR) – Vedeli ste, že jeden z najvýznamnejších závodov na Slovensku, ktorý vyrába nami obľúbené syry, bryndzu a maslo značky Liptov oslavuje 40. výročie? Liptovskej mliekarni sa za posledné roky podaril veľký úspech! Stala sa významnou spoločnosťou, ktorá vďaka kvalitným surovinám, inováciám a hodnotám dokáže aj dnes konkurovať zahraničným značkám. Spoznajte históriu Liptovskej mliekarne a nazrite do jej dôležitých míľnikov.

„V tento deň si pripomíname 40. výročie od položenia základného kameňa našej Liptovskej mliekarne. Teší ma, že náš závod sa za posledné roky stal významným pilierom regiónu Liptov. Vďaka neustálej modernizácii našej výroby, investíciám, vysokým štandardom kvality pri výrobe a predovšetkým hodnotám našej značky dokážeme nielen čeliť ekonomickej nestabilite, ale predovšetkým podporovať zamestnanosť v liptovskom regióne a vytvárať pracovné príležitosti pre vyše 200 ľudí,“ uviedol Miroslav Maňásek, Generálny riaditeľ.

Dôležité míľniky Liptovskej mliekarne

50-roky
História priemyselného spracovania mlieka v Liptove sa začala písať v roku 1943. Vtedajší Zväz mliekarenských družstiev otvoril v Liptovskom Mikuláši mliekareň vybavenú nemeckou a dánskou technikou schopnou spracovať denne 15 tisíc litrov mlieka. Vyrábali sa tu bochníkové syry.

70-roky
Postupom času prešla mliekareň niekoľkými rekonštrukciami a zmenami v sortimente výrobkov, vrátane rozšírenia o výrobu bryndze. Začiatkom 70-tych rokov spracovávala mliekareň denne 100 tisíc litrov mlieka a v súlade s plánmi ďalšieho rozvoja mliekarstva v Liptove sa pristúpilo k výstavbe nového závodu. Práve 6. decembra 1972 položili základný kameň závodu a do prevádzky bol odovzdaný 18. mája 1979. Jeho projektová kapacita bola 150 tisíc litrov mlieka denne a 1200 ton bryndze ročne.

80 a 90-roky
Produkcia podniku v období rokov 1979 až 1990 rovnomerne stúpala v súlade s rozvojom výroby mlieka. Pôvodný sortiment výrobkov pozostával z konzumného mlieka, smotany, masla, tvarohu, jogurtu, bryndze a syrov Moravský blok a Liptov. V uvedenom období sa rozšíril o kyslomliečne výrobky, termixy a tavené syry. Technika závodu zaznamenala len menšie inovačné zmeny, súvisiace so spomenutým rozšírením sortimentu a postupná modernizácia bola evidentná aj v oblasti balenia. Vrchol v množstve spracovaného mlieka (45 mil. litrov) sa dosiahol v roku 1987. Potom, až do roku 1990 sa udržiaval na približne rovnakej úrovni.

Liptovská mliekareň dnes
Prelomovým obdobím je máj 2000, keď sa Liptovská mliekareň stala súčasťou nadnárodnej mliekarenskej skupiny Bongrain, svetovým lídrom v syrových špecialitách. Bol to rozhodujúci krok v živote spoločnosti na jej ceste k európskemu štandardu. Prioritou skupiny je podpora rozvoja tradičných syrových špecialít a to cestou neustáleho zlepšovania kvality a podporou inovácií.

Milex NMNV, a.s., výrobca produktov Liptov, dlhodobo spolupracuje s regionálnym združením cestovného ruchu – Klaster v rámci viacerých projektov. Týmto spôsobom sa mliekareň angažuje v podpore a prezentácii regiónu Liptov v celoslovenskom meradle, čím napomáha rozvoju cestovného ruchu v tomto regióne.

Rok 2012 je pre značku Liptov dôležitým míľnikom. Jednou z priorít pre tento rok sa stal projekt trvalo udržateľného rozvoja s názvom Zelený Liptov. Sloganom a úlohami, ktoré sú srdcom projektu Zelený Liptov je – „Dávať spotrebiteľom to najlepšie z regiónu Liptov a chrániť všetko dobré, čo tento región zanechal vo svojom dedičstve“. Zelený Liptov nie je obyčajný projekt. Je to vízia a poslanie spoločnosti.

O značke Liptov:
Liptov je jednou z kľúčových značiek na slovenskom syrárskom trhu. Vyznačuje sa najmä svojim putom k prírode a je založený na tradícii syrárskych majstrov tohto regiónu. Široké portfólio značky Liptov zahŕňa kvalitné prírodné a parené syry, bryndzu a maslo. Na výrobe unikátnych produktov sa spolupodieľa tím vyše 200 zamestnancov. Všetky produkty značky Liptov sú bez konzervačných látok, či iných umelých prísad. Navyše mlieko z horských a podhorských oblastí Slovenska, ktoré sa používa na ich výrobu, dodáva výrobkom Liptov ich jedinečnú chuť a vysokú kvalitu.