Listy aj balíky zdraželi, pošte nejde o ziskovosť

1.1.2013

BRATISLAVA 1. januára (WEBNOVINY) – Slovenská pošta, a.s. zvýšila od 1. januára 2013 ceny v tuzemskom poštovom styku v priemere o 13,67 %.

Drahšie bude podávanie obyčajných listov, doporučených a poistených listov, ako aj balíkov a poštových poukazov.

Slovenská pošta zdôvodnila nárast cien univerzálnej poštovej služby tým, že ich poslednú úpravu vykonala ešte v polovici roku 2009 a index cien odvtedy stúpol v priemere o 12,5 %. Návrh na zmenu rozsahu regulovaných cien predtým schválil Poštový regulačný úrad.

„Úpravu cien si vyžiadali faktory, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú rast nákladov. Predovšetkým sú to rastúce ceny pohonných hmôt, energií a služieb. Úprava tarify neslúži na to, aby sme sa stali ziskoví, ale len na čiastočnú redukciu straty z univerzálnej služby a na úhradu časti nákladov na univerzálnu službu,“ informovala agentúru SITA vedúca odboru komunikácie Slovenskej pošty Bela Lisáková.

Zdražejú o pár centov

Poplatok za podanie listu 1. triedy do 50 gramov sa zvyšuje zo 60 na 65 centov a listu 2. triedy zo 40 na 45 centov. Poslanie doporučeného listu v oboch triedach do 50 gramov stojí po novom 1,30 a 1,10 eura.

Poistený list do 30 eur a 50 gramov v 1. triede stojí 1,65 a v 2. triede 1,45 eura, balík do 2 kilogramov 3,50, resp. 2,80 eura, pričom podanie balíka cez ePodací hárok je v oboch triedach lacnejšie o 10 centov. Poslanie dvojdielneho poštového poukazu na účet do 150 eur vyjde na 0,50 a trojdielneho na 0,60 eura.

Slovenská pošta v tomto roku očakáva, že rast cien prinesie zvýšenie jej výnosov z regulovaných služieb vo vnútroštátnom styku o 20,533 mil. eur. Očakáva sa, že náklady podnikateľov, živnostníkov a organizácií na poštovné by sa pritom mali zvýšiť celkom o 13,839 mil. eur a na jeden subjekt o 23,65 eura ročne, resp. 1,97 eura mesačne. Zvýšenie poštových cien by v prepočte na jedného obyvateľa malo mať dopad okolo 0,89 eura za rok alebo 0,075 eura za mesiac.

Zamestnanci sa o miesta nemusia báť

Vyššie ceny za doručovanie poštových zásielok majú zároveň zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby v stanovenom rozsahu a vo zvýšenej kvalite, ako aj stabilizovať zamestnanosť.

„Podnikateľský plán na rok 2013 počíta s rastom oproti očakávaným výnosom v roku 2012, ktorý prinesú nové tarify v rámci poštových služieb a v poštovom platobnom styku, ako aj so zvýšením výnosov z ďalších služieb a činností,“ potvrdila Lisáková. Slovenská pošta podľa nej zároveň predpokladá zlepšenie hospodárenia oproti predchádzajúcim rokom, a to pri udržaní zamestnanosti.

Poštový regulačný úrad pri rozhodovaní o výške maximálnych cien vychádzal z predložených ekonomických údajov a do cien zahrnul len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Zohľadnil pritom rozvojové zámery Slovenskej pošty ako poskytovateľa univerzálnej služby i výhľadové a kvalitatívne požiadavky na jej zabezpečenie.

Celkové plánované náklady Slovenskej pošty by mali v roku 2013 medziročne vzrásť len o 0,24 %, ale vo výnosoch zaznamenáva pokles od roku 2010 pre zníženie podaja takmer všetkých regulovaných produktov, najmä listov 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok, balíkov a poštových poukazov. Podiel Slovenskej pošty pri podávaní listov klesol na 90 % a v prípade balíkov zhruba na 25 %.