Ľudia sa obávajú, že ich zákon vyženie z lesa

4.6.2013

BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) – Obavy ľudí, že pripravovaná novela zákona o lesoch vytlačí z lesov turistov, sú vraj neopodstatnené.

Prudkú verejnú diskusiu vyvolalo nové ustanovenie zákona, ktoré hovorí, že „organizovať telovýchovné, športové alebo turistické súťaže a podujatia, alebo vykonávať komerčné aktivity na lesných pozemkoch možno len po písomnej dohode s obhospodarovateľom lesa.“

Táto povinnosť však podľa hovorkyne Ministerstva pôdohospodárstva Zuzany Gulovej bude platiť len pre organizátorov podujatí a komerčných aktivít s viac ako 500 účastníkmi.

„Školské výlety do lesa, alebo branné cvičenia nespadajú do definície tohto zákona a z tohto dôvodu na ne nie je potrebná dohoda s obhospodarovateľom lesa,“ vysvetľuje Gulová.

Zatiaľ len poriadok za sebou

Novela zákona o lesoch podľa nej reaguje na oprávnené záujmy vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov a ich skúsenosti s organizovaním veľkých podujatí na lesných pozemkoch. Tí totiž doteraz nemohli určovať podmienky, za akých môžu byť podujatia organizované.

„V súčasnej dobe, po ukončení podujatí zostáva vlastne na nich povinnosť dať pozemky a lesy do stavu zodpovedajúcemu zákonu, napríklad odstraňovať znečistenie pozemkov a lesov odpadkami a odstraňovať ponechané označenia,“ skonštatovala Gulová.

Novela zákona tak neohrozí bežných návštevníkov, pretože bude naďalej platiť ustanovenie, podľa ktorého má každý právo vstupovať na lesné pozemky. „Obavy časti našej verejnosti na to, že novela zákona prinesie obmedzenie tohto vstupu sú nepravdivé a teda neodôvodnené,“ skonštatoval predstaviteľ Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Juraj Vanko.

Vzor z Rakúska

Podľa neho je nová úprava opodstatnená a logická, pretože pri hromadných akciách s vysokým počtom účastníkov je nevyhnutná spolupráca organizátora podujatia s vlastníkom lesa.

„Vedením trás týchto akcií na miesta, kde prebiehajú lesnícke práce by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a životov ich účastníkov. Na druhej strane, pri rozsahu týchto akcií reálne hrozí tiež poškodenie lesného majetku,“ uviedol Vanko s tým, že podľa novej úpravy bude mať vlastník lesa konkrétneho partnera, voči ktorému môže vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody.

Argumenty, podľa ktorých pripravovaná novela prinesie významné obmedzenie turistického ruchu u nás, sú preto podľa neho neprijateľné a účelové. „Najlepšie je to možné demonštrovať na príklade susedného Rakúska, ktoré je svetovou turistickou veľmocou aj preto, že má jasne stanovené prísne pravidlá pre využívanie svojich lesov,“ uviedol Vanko. V tých sú totiž zákonom všeobecne povolené iba chôdza a oddych a ostatné turistické a športové aktivity sú podmienené súhlasom vlastníka lesov. Obdobná úprava platí aj v ďalších krajinách Európy, ako napríklad v Nemecku či Taliansku.