Medzi Slovákmi narastá záujem o kolektívne požičiavanie

BRATISLAVA 20. augusta (WBN/PR) – Žltý melón, jediný portál kolektívneho požičiavania na Slovensku, uzavrel svoj 9 mesiac pôsobenia na trhu a v duchu svojho hlavného kréda, transparentnosti, zverejňuje dosiahnuté výsledky.

„Našim prvotným cieľom bolo priniesť ľuďom možnosť lepšie zhodnotiť svoje úspory a požičať si od ľudí za lepších podmienok . Tento cieľ sa nám darí postupne napĺňať o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky. Navyše, naši užívatelia priniesli do finančného sveta aj ďalšie hodnoty, ľudský rozmer a osobitosť, ktoré robia našu prácu ešte zmysluplnejšou“, hovorí Roman Feranec zo spoločnosti, ktorá Žltý melón prevádzkuje.

Žltý melón je portál, ktorý umožňuje priame požičiavanie medzi ľuďmi, vynechávajúc medzičlánky, investori a žiadatelia o pôžičku si dohodnú lepšie podmienky, všetko za aktívneho dohľadu Žltého melónu. Tento systém dlhodobo úspešne funguje v zahraničí a na Slovensku sa stáva čoraz populárnejším, svedčí o tom každodenne narastajúci počet užívateľov.

V pripojenej infografike sa dočítate detailne výsledky, za 9 mesiacov pôsobenie tejto platformy. Medzi inými číslami, zistíte napríklad aký je celkový objem zrealizovaných pôžičiek, priemerná úroková miera pôžičiek alebo aj aká je čistá výnosnosť investícií na Žltom melóne.

Kompletnú infografiku v plnom rozlíšení si môžete stiahnuť na:

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...