Mihál upozornil na dieru v zákone o zdravotnom poistení

15.5.2013

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – V zákone o zdravotnom poistení, ktorého novela je na programe aktuálnej schôdzi Národnej rady SR, chýba možnosť dodatočného ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Upozornil na to poslanec za SaS Jozef Mihál. Za „pikantné“ považuje to, že v pôvodnom návrhu ministerstva zdravotníctva bolo aj zavedenie dodatočného ročného zúčtovania, ktoré sa zo zákona vypustilo v roku 2012.

Rezort zdravotníctva však akceptoval pripomienku zdravotnej poisťovne Dôvera a diera v zákone tak zostala. Podľa neho to dáva na jednej strane priestor špekulantom, na druhej strane prináša veľkú nespravodlivosť pre tých, ktorý pochybili neúmyselne.

Brutálne nespravodlivé

Ako vysvetlil, zdravotná poisťovňa vyrubuje výšku zdravotných odvodov na základe daňového priznania, ktoré je v prípade pochybenia možné opraviť podaním dodatočného daňového priznania.

Ak daňovník zaplatil daň vyššiu ako mal, preplatok mu daňový úrad vráti. „Avšak medzi tým mu zdravotná poisťovňa na základe pôvodného daňového priznania urobila ročné zúčtovanie a vyrobila nedoplatok na zdravotnom poistení, ktorý musel zaplatiť. A to že on podá dodatočné daňové priznanie, čím si zníži svoju povinnosť, na to už zdravotná poisťovňa reagovať nebude,“ vysvetľuje Mihál.

Kým preplatok na dani daňový úrad osobe vráti, preplatok na zdravotnom poistený už neuvidí. „To je brutálne nespravodlivé,“ povedal Mihál. Upozorňuje na to, že sa môžu nájsť aj špekulanti, ktorí takúto dieru v zákone zneužijú a úmyselne neuvedú do daňového priznania všetky svoje príjmy alebo nadhodnotia svoje výdavky, dôsledkom čoho sa im vypočíta nízke zdravotné poistenie. „Následne na jeseň podá špekulant dodatočné daňové priznane, aby chybu opravil a uvedie správne údaje. Daň doplatí, ale vtip je v tom, že zdravotná poisťovňa už nemá inštitút na to, aby mu na základe dodatočného daňového priznania zvýšila vyrubené poistné,“ skonštatoval Mihál.

Retroaktivita pri platení odvodov

Predseda SaS Richard Sulík poukázal na to, že vláda Roberta Fica zavádza retroaktivitu pri platení zdravotných odvodov z dividend. Horná hranica sumy dividend, z ktorej sa majú platiť zdravotné odvody, sa podľa neho spätne zvyšuje z 36-násobku priemernej mzdy na 60-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Táto vyššia hranica sa totiž bude týkať aj dividend, ktoré vznikli v roku 2012, avšak vyplatené budú až v tomto roku. „Je to úplne jasná retroaktivita a nedá sa do nazvať inak ako právny suterén,“ povedal. Maximálne možné zaťaženie dividend odvodmi navyše podľa Sulíka dosahuje až 2 640 eur.

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie sa zaviedlo v roku 2006. Spočiatku si ho robili sami poistenci s tým, že mali možnosť pri pochybení podať aj dodatočné ročné zúčtovanie. Od roku 2012, kedy začali toto zúčtovanie vykonávať za poistencov zdravotné poisťovne, inštitút dodatočného ročného zúčtovania vypadol.