Minister dopravy robí čistky v správnej rade železníc

8.8.2012

BRATISLAVA 8. augusta (WEBNOVINY) – Minister dopravy Ján Počiatek odvolal štyroch z piatich členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Uvoľnené miesta v najvyššom orgáne štátneho správcu železničnej infraštruktúry chce ministerstvo obsadiť na základe výsledkov výberového konania vyhláseného 7. augusta.

Podľa zákona o železniciach sa tak má stať do tridsať dní od odvolania členov správnej rady.

„Vzhľadom k mnohým kontroverzným nomináciám v rezorte dopravy za predchádzajúceho ministra je zámerom ministerstva v novo vyhlásenom výberovom konaní na základe objektívnych kritérií vybrať čo najlepších odborníkov z danej oblasti. Do výberového konania sa pritom môžu po splnení podmienok opätovne prihlásiť aj doterajší členovia správnej rady,“ informoval v stredu agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Záujemcovia sa môžu do konkurzu prihlásiť najneskôr do 14. augusta na ministerstve dopravy. Uchádzači spĺňajúci požiadavky budú pozvaní na výberové konanie do siedmich dní pred jeho uskutočnením.

O miesto prišli štyria zamestnanci

Počiatek rozhodol o odvolaní väčšiny členov správnej rady železníc ešte 2. augusta. O miesta v tomto orgáne prišli predseda Jozef Beliš, podpredseda Peter Klinka, členovia Peter Guttman a Andrea Vítkóová.

Jedinou vymenovanou členkou správnej rady železníc zostáva Darina Fabulová ako volená zástupkyňa zamestnancov spoločnosti.

Minister dopravy vymenúva a odvoláva štyroch členov správnej rady spomedzi odborníkov, najmä z dopravy, financií a práva, na základe výsledkov výberového konania. O ďalšom členovi, zástupcovi zamestnancov, rozhoduje na základe volieb medzi pracovníkmi.

Správna rada železníc mala predtým deväť členov. Novela zákona o ŽSR, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra minulého roka, znížila počet jej členov na päť. Vtedajší minister dopravy Ján Figeľ vymenoval vlani k 1. decembru do zúženej správnej rady piatich z jej predošlých členov.

Železnice šetria

Dôvodom zníženia počtu členov správnej rady, podobne ako v predstavenstvách ďalších dvoch štátnych železničných spoločností, bolo šetrenie nákladov na mzdy a odmeny.

Správna rada železníc schvaľuje napríklad stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizácie a organizácie železníc, ako aj ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaní hospodárskeho výsledku.

Schvaľuje tiež výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu.