Ministri odblokovali predaj SPP, plyn je bližšie pri kupcovi

12.12.2012

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Ministri odblokovali predaj 49-percentného podielu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP).

Vládny kabinet totiž na svojom stredajšom rokovaní schválil návrhy dokumentov, ktoré by mal štát ako 51-percentný akcionár Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) podpísať s potenciálne novým vlastníkom 49-percentného podielu plynární.

Minoritným akcionárom najväčšieho slovenského dodávateľa zemného plynu by sa mala stať česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH). Tá by mala kúpiť od spoločností E.ON Ruhrgas a GDF Suez firmu Slovak Gas Holding B.V., prostredníctvom ktorej zahraniční investori vlastnia minoritný podiel SPP. Štát schválením potrebných dokumentov sa tak definitívne vzdal predkupného práva na predávaný podiel plynární.

Štát chce kontrolu nad cenotvorbou

Podľa schválených dokumentov, potrebných na ukončenie celej transakcie, by mohlo Slovensko najneskôr do konca budúceho roka získať 100-percentný podiel v samotnej materskej spoločnosti SPP. Štát by tak získal kontrolu nad cenotvorbou v najväčšom slovenskom dodávateľovi plynu.

V hlavných dcérskych spoločnostiach slovenského dominantného dodávateľa zemného plynu, v SPP-distribúcia a vo firme Eustream, by mal byť majoritným akcionárom samotný SPP s 51-percentným podielom a skupina EPH s 49-percentným podielom, ktorá v nich bude mať manažérsku kontrolu.

Nové rozdelenie akcií skupiny SPP, na ktorom sa dohodli Fond národného majetku SR, Ministerstvo hospodárstva SR a EPH, ešte nemusí byť konečné. Reorganizáciu skupiny SPP totiž uskutočnia zainteresované strany na základe hĺbkového auditu po vstupe EPH do Slovak Gas Holding.

Audit bude mať právo vykonať štát. “V prípade, že po vykonaní hĺbkového auditu spoločnosti SPP si Slovenská republika nebude chcieť ponechať 100 % akcií v spoločnosti SPP, bude mať právo 49-percentný podiel odpredať EPH za rovnakých podmienok, ako ich nadobudla,“ dodal rezort hospodárstva.

Zriadia pozíciu interného audítora

Po vstupe EPH do SPP by si malo podľa schválených dokumentov Slovensko polepšiť, čo sa týka jeho manažérskeho postavenia ako 51-percentného akcionára SPP. Doteraz mal totiž štát aj napriek svojej majorite menšie zastúpenie v predstavenstve spoločnosti, ako minoritný akcionár.

“Výrazným spôsobom sa rozšíri právo slovenskej strany na informácie,“ upozornil rezort hospodárstva. Informovanosť štátu v oblasti riadenia podniku ako majoritného akcionára by sa mala zvýšiť vďaka novo zriadenému informačnému výboru akcionárov.

“Okrem toho sa zriadi pozícia interného audítora v každej z kľúčových spoločností skupiny SPP. Audítor bude menovaný a organizačne a funkčne podriadený iba predstavenstvu a bude nominovaný na návrh slovenskej strany,“ doplnilo ministerstvo. Interný audítor bude mať právo najmä na sprístupnenie všetkých informácií a dokladov týkajúcich sa činnosti príslušnej spoločnosti.

Slovenská strana cez novú akcionársku zmluvu získala tiež lepšiu kontrolu nad dcérskymi spoločnosťami SPP a zaistila si rozšírenie definície spoločností hlavnej skupiny SPP. Po novom do tejto novo definovanej kategórie spadá aj spoločnosť Nafta, a.s., ako aj dcérska spoločnosť pôsobiaca na českom trhu SPP CZ. “To znamená, že Slovenská republika získa právo spolurozhodovať o nakladaní so spoločnosťami a získa tiež právo nominovať členov dozornej rady,“ spresnil rezort hospodárstva.

Česi dostanú podporu na nové projekty

Slovensku sa podarilo podľa ministerstva vyrokovať s EPH lepšiu pozíciu aj v oblasti dividendovej politiky. Podľa novej akcionárskej zmluvy, EPH prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch SPP zabezpečí, aby predstavenstvo predkladalo valnému zhromaždeniu návrhy na rozdelenie zisku tak, aby ročné dividendy boli v období piatich rokov po jeho vstupe v ročnej výške minimálne 600 mil. eur.

“Okrem toho slovenská strana bude mať právo do 30. júna 2013 požiadať o výplatu mimoriadnej dividendy,“ spresnilo ministerstvo. Podľa nových dokumentov by mohlo Slovensko po vstupe českej skupiny do SPP získať od nej strategickú podporu pri realizácii zámerov spoločnosti v oblasti prepravy, uskladňovania a dodávky plynu v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

„Spoločnosť EPH sa zmluvne zaviazala rozvíjať aktivity na daných trhoch a v daných segmentoch primárne prostredníctvom hlavnej skupiny SPP alebo ňou kontrolovaných spoločností,“ uviedol rezort hospodárstva, podľa ktorého sa EPH taktiež zmluvne zaviazalo poskytnúť spoločnosti Eustream možnosť nadobudnúť majetkový podiel v spoločnosti Net4Gas. “Možnosť spoločnosti Eustream pristúpiť k opcii platí v prípade, že spoločnosť EPH nadobudne majetkovú účasť v spoločnosti Net4Gas,“ spresnilo ministerstvo.

Po vstupe EPH, ktorú ovládajú českí podnikatelia Daniel Křetínský a Petr Kellner a slovenská investičná skupina J&T, do plynární by sa malo zabudnúť aj na viaceré arbitrážne nároky. Ide najmä o nároky spojené s údajnou stratou SPP v regulovanom sektore domácností z rokov 2008 až 2013.

Súčasní zahraniční akcionári SPP sa taktiež dohodli so štátom, že po vstupe EPH do SPP sa vzájomne vzdajú nárokov vyplývajúcich z aktuálne platnej akcionárskej zmluvy, ktoré sa týkajú režimu cenovej regulácie od roku 2002, ako aj nárokov týkajúcich sa riadenia skupiny SPP zo strany jej akcionárov.