Mobilnú aplikáciu City Monitor používa stále viac miest

26.11.2013

BRATISLAVA 26. novembra (WBN/PR) – Prostredníctvom projektu City Monitor, ktorého súčasťou je bezplatná mobilná aplikácia, môžu obyvatelia posielať svoje podnety na zlepšenie a úpravu života vo svojom meste priamo zodpovedným osobám na miestnom úrade.

„Je to atraktívny a inovatívny nástroj, ktorý využíva mobilné technológie na komunikáciu medzi predstaviteľmi a obyvateľmi daného mesta. Obyvatelia môžu posielať svoje podnety a návrhy rýchlo, bezplatne a jednoducho priamo zo svojho mobilného telefónu,“ hovorí Ing. Martin Hrnko, MBA, generálny riaditeľ spoločnosti QBSW a.s., ktorá City Monitor vyvinula.

Súčasťou projektu je aj webová časť, ktorá je určená pre pracovníkov samosprávy. Prostredníctvom nej sú schopní jednoducho riadiť proces vybavovania nahlásených podnetov. Práve vďaka tomu sa výrazne odlišuje od podobných riešení, ktoré sa orientujú len na občanov a ich možnosť hlásiť podnety, avšak neobsahujú softvérovú časť na riadenie procesu vybavovania hlásení. Táto užívateľsky nenáročná webová aplikácia dokáže adekvátne nahradiť finančne náročné softvérové produkty a vo veľkej miere zjednodušiť spracovávanie hlásených podnetov. Minimalizuje, resp. úplne odstraňuje zbytočné papierovanie. Ďalším pozitívom je aj fakt, že podnety nie sú preposielané zástupcom mesta treťou stranou, ale hlásia ich samotní občania priamo zo svojich mobilov. Systém po prijatí hlásenia okamžite upozorní povereného pracovníka mesta, ktorý ho môže začať hneď riešiť. Výhodou je aj spätná funkcia projektu, teda komunikácia zo strany mesta priamo k občanovi prostredníctvom jeho mobilného telefónu. Aplikácia umožňuje posielanie bezplatných push notifikácií, ktorými mesto rýchlo upozorní svojich občanov na rozličné dopravné obmedzenia alebo aktuálne spoločenské a kultúrne podujatia.

Aplikácia je nenáročná na používanie a občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z Apple App Store (iOS) alebo Google Play (Android).

„City Monitor je efektívne riešenie e-governmentu a slovenskú samosprávu približuje k štandardom moderných európskych miest. Som rád, že si to uvedomuje stále viac jej predstaviteľov. Projekt zapája obyvateľov do chodu mesta a umožňuje im aktívne participovať na zlepšovaní kvality prostredia v ktorom žijú a mesto môže pohotovo na ich podnety reagovať . Navyše, vďaka vzájomnej interakcii ,môžeme neustále náš produkt vylepšovať a prispôsobovať ho ich potrebám,“ dodáva Martin Hrnko.

Prostredníctvom City Monitoru môžu občania svojej samospráve nahlásiť výtlky, poškodené dopravné značenie, neporiadok či nefunkčné verejne osvetlenie. Aplikácia umožňuje fotodokumentáciu a využíva lokalizačné služby. Hlásenie je tak s fotografiou a presnou adresou miesta odoslané a automaticky zobrazené vo webovej časti riešenia, kde ho prijme poverený pracovník mesta. Problém tak môže okamžite riešiť. Celý proces vybavenia podnetu občan sleduje cez aplikáciu vo svojom mobilnom telefóne, z ktorého bol podnet odoslaný.

City Monitor môžu občania využívať zadarmo nielen prostredníctvom mobilnej aplikácie, ale aj cez webovú stránku www.citymonitor.sk, kde môžu hlásiť nedostatky či poruchy v meste podobne jednoducho ako v mobilnej aplikácii.

Okrem modernej komunikácie s občanmi, prináša City Monitor samosprávam mnohé ďalšie výhody:
• Možnosť rýchlejšie reagovať na štandardné i neštandardné situácie, ktoré si vyžadujú zásah samosprávy.
• Lepší prehľad o najčastejšie hlásených podnetoch.
• Zefektívnenie administratívnych procesov spojených s riešením prijatých podnetov.
• Získavanie štatistických dát od používateľov aplikácie, ktoré sú využiteľné pri rozhodovacích procesov potrebných pre riadenia mesta.
• Zlepšeniu procesu plánovania a alokovania zdrojov.
• Priama kontrola celého procesu riešenia podnetu.
• Posielanie bezplatných push notifikácií a možnosť hromadne informovať občanov o aktualitách v meste.