Najlepší pracovníci I.D.C. Holding, a.s., ocenení

20.11.2012

BRATISLAVA 20. novembra (WBN/PR) – Dnes v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s,. ocenili svojich najlepších pracovníkov z príležitosti 20-teho výročia vzniku spoločnosti. Desiatim pracovníkom odovzdali ocenenie predseda Dozornej rady Štefan Kassay a predseda predstavenstva a generálna riaditeľ Pavol Kovačič

Vybrať najlepších z najlepších nebolo vôbec jednoduché. Štefan Kassay vysvetľuje: „Trvalo mesiace, kým akcionári a predstavenstvo sa zhodli, že výber zodpovedá predstavám o vynikajúcich pracovníkoch. V skutočnosti by si ocenenie zaslúžili mnohí ďalší zamestnanci, čo v kontexte s dosahovanými pracovnými výkonmi je dostačujúco výrečným javom a dôkazom vysokej podnikateľskej kultúry.“ Ocenení pracovníci sú nielen z radov riadiacich pozícií, ale aj výrobných.

Ocenení pracovníci
Diplom a pamätnú medailu I.D.C. od dnešného dňa vlastnia z o. z. Figaro Trnava: pani Marta Kráľovičová, pán Pavol Heriban a pán Miroslav Bobek. Z oddelenia logistiky je ocenená pani Alena Adamčová a z oddelenia správy majetku – dielenskej údržby pán Jozef Štibrány. Aj v o.z. Pečivárne Sereď pracujú skvelí pracovníci a tí najlepší sú: pán Emil Baša, pán Karol Bohunický, pani Alica Ranincová, pani Anna Sládečková a pán Peter Behýl,

Horalky budujú vzťahy
I.D.C. Holding, a.s. má niekoľko tradícií. Sú to známe a stále viac populárne Horalky a tiež ako dodáva vedec a podnikateľ Štefan Kassay: „Utvorila sa tradícia nielen skvelých výrobkov, ktoré vyrábame už desiatky rokov, ale aj tradícia dobrých vzťahov a empatie medzi zamestnancami a manažmentom.“ Výsledkom sú nielen ocenení pracovníci, ale verní zamestnanci, ktorí nedajú dopustiť na svoju firmu. I.D.C. Holding, a.s., od svojho vzniku vyniká starostlivosťou o ľudí, vytvára výborné pracovné podmienky, vypláca primeranú mzdu a benefity. Štefan Kassay dopĺňa: „Plnenie svojich záväzkov berieme zodpovedne a tým vytvárame zrejme aj podstatu vzťahov našich pracovníkov k podniku. Pavol Kovačič k tomu dopĺňa: „Vysokými hodnotami sú tradície a vernosť, avšak podstatou podnikateľského úspechu v tejto nemierne vysokej konkurencii je pružnosť, ochota a svedomitosť v práci i vo vzťahoch, v plnení každodenných povinností.“

V zhode s týmito slovami sa spontánne zapojili viacerí ocenení. Miroslav Bobek hovorí s úsmevom: “Vôbec som to nečakal, vyložene ma to zaskočilo. Neviem, čo mám povedať. Vážim si, že je tu dobrý kolektív, ktorý je na údržbe vo Figare. Vzájomne sa dopĺňame a pomáhame si.“ V rovnakom duchu s vyjadruje Emil Baša: „Som naozaj rád, že si ma niekto po toľkých rokov všimol. Celý čas robím v jednej firme, nemal som žiadne nepríjemnosti, ani problémy. Vážim si spoľahlivosť firmy aj voči vonkajšiemu svetu aj voči svojim zamestnancom. Patrí jej právom dobré meno, o ktoré sme sa zaslúžili všetci zamestnanci vo firme“. Pridáva sa Alena Adamčová: „Sú to krásne pocity, zdá sa mi to priam nemožné. Práve ja som poctená ocenením za svoju prácu. Úžasné. Vážim si že môžem vykonávať to čo ma baví a vo výbornom kolektíve. Mám potešenie z práce. Modernizácia, ktorá tu za posledné roky prebehla je neuveriteľná. Sklady sú tak prekrásne zmodernizované, s radosťou chodím do práce.“

Slávnostného ocenenia sa zúčastnili aj členovia predstavenstva spoločnosti a zamestnanci I.D.C. Hodlingu, a.s. Generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič oboznámil prítomných s perspektívou rozvoja I.D.C. Holding, a. s., investičnými zámermi, stratégiou ďalšieho rozvoja spoločnosti. Vyvrcholením slávnostného program bola diskusia s vedením firmy. Zamestnancov zaujímali konkrétne otázky, predovšetkým udržanie zamestnanosti a otázky ocenenia ich práce. Na množstvo otázok dostali odpovede priamo od generálneho riaditeľa a riaditeľov divízií.

I.D.C. Holding, a.s., si váži prácu tých, ktorí takmer celý život pracovali vo firme a túto slávnostnú príležitosť využili k tomu, aby sa predstavenstvo verejne poďakovalo zaslúžilým pracovníkom, ktorí odchádzajú do dôchodku.

I.D.C. Holiding, a.s.
V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pavol Jakubec založili spoločnosť Investment Development Company (I.D.C. s.r.o). V tom istom roku získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. V roku 1993 bolo jej ďalším víťazstvom aj získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I.D.C., s.r.o. transformovaná na akciovú spoločnosť. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočí sa začala spoločnosť viac orientovať na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, čo prinieslo značný úspech. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C Lolly, s.r.o. a Václav & Ježo, a.s. Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov. Sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších zaradení. I.D.C Holding, a.s. je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Svoje obchodné zastúpenia má v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku.