Namiesto ticketingu bude nový náhradný výber mýta

27.8.2013

BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť ticketing v jeho súčasnej obsahovej podobe a zaviesť nový náhradný výber mýta vo vymedzených prípadoch.

Vyplýva to z úpravy rezortnej vyhlášky, ktorou sa vydáva Mýtny poriadok, s účinnosťou 1. októbra tohto roka. S náhradným výberom mýta počíta aj návrh nového zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorý ministerstvo dopravy nedávno predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Zmeny v mýtnom systéme majú začať platiť 1. januára 2014.

„Cieľom v súčasnosti platného zákona, ktorý by mal navrhovaný zákon nahradiť, bolo zavedenie plne elektronického systému spoplatnenia mýtom, čo neplánujeme meniť,“ informoval agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. „Náhradný výber mýta ustanovuje pravidlá pre úpravu režimu platby mýta v prípadoch ako je výpadok elektrickej energie, telekomunikačných služieb, elektronického mýtneho systému a podobne,“ dodal. Ďalším dôvodom náhradného platenia mýta môže byť ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ak nie je možné vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta, teda Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe technických údajov vozidla s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla. Ak v dokladoch nebude uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0.

Mýto sa náhradným spôsobom vyberie pred uskutočnením jazdy. Vypočíta sa za vzdialenosť za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a opustenia vymedzených úsekov ciest. Vodič bude v tomto prípade oprávnený len na jednu takto určenú jazdu v jednom smere. Mýto vybrané náhradným spôsobom bude možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo inými elektronickými prostriedkami, ktoré akceptuje správca výberu mýta.

Správca výberu mýta v potvrdení určí vymedzené úseky ciest, po ktorých je možné vykonať jazdu s presným miestom vstupu a opustenia týchto úsekov a zároveň určí obdobie, počas ktorého možno jazdu vykonať. Vykonanie jazdy po iných vymedzených úsekoch ciest ako budú určené v potvrdení, alebo mimo určeného časového obdobia, sa bude považovať za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta.