NDS nechce zverejniť všetky ponuky v tendri na obchvat Detvy

21.11.2013

BRATISLAVA 21. novembra (WEBNOVINY) – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) nechce zverejniť cenové ponuky všetkých uchádzačov v tendri na stavbu rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň.

Užšiu súťaž na výstavbu obchvatu Detvy v dĺžke vyše desať kilometrov pritom už skončila a pred týždňom podpísala zmluvu s úspešným združením v zložení Strabag s. r. o., Doprastav, a. s. a Váhostav – SK, a. s. Stavebné firmy sa zaviazali cestu postaviť počas dvoch rokov za 177,96 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. 213,55 mil. eur vrátane dane.

Okrem víťazov sa do tendra zapojili ďalšie štyri firmy

V uvedenom tendri predložili ponuky ďalší štyria účastníci – združenie Eurovia SK a.s. Košice a Hochtief CZ, Inžinierske stavby, a.s. Košice, OHL ŽS, a.s. Brno a konzorcium INC z Turína a Hant z Považskej Bystrice. „Cenové ponuky vyššie uvedených uchádzačov nebudeme zverejňovať,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca NDS Marcel Jánošík bez zdôvodnenia tohto rozhodnutia.

Na doplňujúce otázky, prečo ponuky nechcú zverejniť, poslala NDS stanovisko s odkazom na časti zákona o verejnom obstarávaní. Cenové ponuky sa otvárali 7. októbra, do súťaže sa prihlásili pôvodne trinásti záujemcovia, z toho troch diaľničiari vylúčili pre nesplnenie podmienok účasti. Oslovené stavebné firmy na otázku o ich cenových ponukách v tendri na R2 neodpovedali.

V Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania (CRDVO), ktorý vedie na svojom portáli Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), sú napríklad zverejnené údaje o inom tendri NDS na stavebný dozor pre spomínanú stavbu R2 Pstruša – Kriváň. Popri priebehu súťaže sú tam aj cenové ponuky všetkých uchádzačov, nielen úspešného.

V registri chýbajú viaceré informácie

V registri zatiaľ chýbajú informácie nielen o tendri na stavbu R2 Pstruša – Kriváň, ale aj o skôr uzavretej súťaži na stavbu D1 Hubová – Ivachnová (zmluva bola uzavretá 7. novembra). Údaje o stavbe D3 Svrčinovec – Skalité, vrátane cenových ponúk všetkých uchádzačov, boli v registri zverejnené koncom júla, mesiac po uzavretí zmluvy s vybraným zhotoviteľom.

„Všetky dokumenty vyžadované zákonom budú zverejnené v súlade s kapacitnými možnosťami verejného obstarávateľa a s ohľadom na dodržanie paragrafu 20 (zákona o verejnom obstarávaní),“ uviedol Jánošík. Ako pripomenul, verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú podľa zákona bezprostredne po uzavretí zmluvy s dodávateľom poslať ÚVO na zverejnenie v registri kópiu ponúk všetkých uchádzačov doručených v lehote na ich predkladanie, zápisníc z otvárania a o vyhodnotení ponúk, o zasadnutí poroty a správy o obstarávaní.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú podľa paragrafu 20 zákona o verejnom obstarávaní povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom.

„Za dôverné informácie na účely tohto zákona je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny, a vzory,“ uvádza sa v zákone.