Nemocnice majú mať nové povinnosti, týkajú sa i novorodencov

22.12.2013

BRATISLAVA 22. decembra (WEBNOVINY) – Nemocniciam budú povinné bezodkladne po tom, čo prepustia novorodenca domov, zaslať prepúšťaciu správu jeho všeobecnému lekárovi.

Predpokladá to návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Prepúšťacia správa poputuje pediatrovi, ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa, ak sa tak nestalo, nemocnica ju zašle všeobecnému lekárovi do obvodu, v ktorom má matka trvalý alebo prechodný pobyt.

Nahlasovanie matiek

Ústavné zdravotnícke zariadenia by zároveň mali nahlasovať orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately matku, ktorá po pôrode opustila nemocnicu bez dieťaťa. Rovnako týmto inštitúciám budú hlásiť i to, ak matka odíde s novorodencom, ale bez súhlasu zariadenia.

„S výnimkou prípadov, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,“ uvádza rezort zdravotníctva v dôvodovej správe.

Sankcie za nedodržanie

Nemocniciam by mala pribudnúť ešte jedna oznamovacia povinnosť, tentoraz voči národnej transplantačnej organizácií. Referovať jej budú údaje o potenciálnom darcovi orgánov.

Ruka v ruke s povinnosťami stanovuje legislatíva i sankcie za ich nedodržanie. Ústavné zdravotnícke zariadenie môže dostať pokutu do výšky 663 eur.

Návrh novely zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, účinnosť legislatívy sa predpokladá na apríl budúceho roka.