Nové zloženie predstavenstva UniCredit Leasing Slovakia

13.3.2013

BRATISLAVA 13. marca (WBN/PR) – Dozorná rada spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia schválila dňa 12. marca 2013 rozšírenie predstavenstva spoločnosti zo štyroch na piatich členov.

Predstavenstvo UniCredit Leasing Slovakia pôsobí od tohto dátumu v nasledovnom zložení: Ing. Jiří Matula – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Dušan Keketi – podpredseda predstavenstva, zodpovedný za oblasť obchodu, Angeline Michelle Koch – členka predstavenstva, zodpovedná za oblasť financií, Ing. Lukáš Musílek – člen predstavenstva, zodpovedný za oblasť rizika, Ing. Jaroslav Jaroměřský – člen predstavenstva. Po takmer dvoch rokoch sa do vedenia spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia vrátil Ing. Jiří Matula, ktorý v novom zložení predstavenstva zastáva funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.

„Vraciam sa do UniCredit Leasingu bohatší o zahraničné skúsenosti z oblasti nebankového financovania. Verím, že sa nám podarí spolu s ostatnými členmi predstavenstva naviazať na mimoriadne úspešnú spoluprácu z predošlých rokov, kedy sa UniCredit Leasing stabilne umiestnil v rámci vrcholných pozícií na slovenskom lízingovom trhu. Naším hlavným cieľom teraz bude prehĺbiť spoluprácu s UniCredit Bank a zefektívniť proces vlastného riadenia,“ uviedol Ing. Jiří Matula.

UniCredit Leasing Slovakia je lízingová spoločnosť, ktorá aktívne pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 1996 a je súčasťou finančnej skupiny UniCredit. Je jedným z popredných hráčov na domácom trhu, stabilne umiestneným v rámci vrcholných pozícií už niekoľko rokov. Dnes sa môže spoľahnúť na tím lízingových profesionálov s odbornými znalosťami domáceho finančného trhu, s podporou jednej z najväčších medzinárodných finančných sietí v Európe. S cieľom sprístupniť svoje produkty a služby bližšie k zákazníkom, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia zriadila sieť 13 obchodných miest po celom Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Komárne, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Trenčíne, Trnave a v Žiline. www.unicreditleasing.sk

UniCredit je vedúcou európskou komerčnou bankou so silnými koreňmi v 22 krajinách. Naša celková celosvetová sieť zahŕňa približne 50 trhov s viac než 9 400 pobočkami a viac než 157 000 zamestnancami (k 30. septembru 2012). V regióne strednej a východnej Európy UniCredit riadi najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s viac ako 3 800 pobočkami. Skupina pôsobí v Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Chorvátsku, Kazachstane, Kirgizsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku, Turecku a na Ukrajine.