Nový štruktúrovaný depozit VÚB banky

27.2.2013

BRATISLAVA 27. februára (WBN/PR) – VÚB banka spustila predaj nového štruktúrovaného depozitu RIO. Ten klientom umožňuje počas nasledujúcich štyroch rokov dosiahnuť celkový výnos až 16% v závislosti od vývoja výmenného kurzu brazílskeho realu a eura. Minimálna výška vkladu je 1 000 eur a dostupný je do konca marca, alebo do vypredania emisie.

Štruktúrovaný depozit RIO ponúka 100%-nú istotu návratnosti vloženej investície a aj 2,5%-ný garantovaný výnos. Ďalších 13,5% môže klient získať vo forme bonusového úroku. Jeho výška bude závisieť od brazílskeho realu, teda meny krajiny, ktorá bude počas trvania viazanosti vkladu organizovať Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 a Letné olympijské hry 2016. “Na získanie bonusového úroku stačí, ak úroveň výmenného kurzu brazílskeho realu voči euru nebude k dátumu merania nižšia, ako počiatočná hodnota nameraná 5. apríla 2013,“ hovorí Vladimír Hriz, vedúci oddelenia depozitných produktov VÚB banky. Výmenné kurzy sa budú porovnávať v priebehu druhého až štvrtého roka viazanosti dvakrát ročne v 6-mesačných intervaloch. Ak k dátumu merania bude hodnota realu oproti euru aspoň taká ako na začiatku, klient získa výnos 2,25%. „Polročnými meraniami výmenného kurzu dokážeme lepšie rozložiť mieru rizika na menovom trhu, čo pre klientov znamená väčšiu šancu získať bonusový výnos,“ dodáva Vladimír Hriz. Výnosy bude banka vyplácať ročne, vždy k 5. aprílu.

Vyplácanie výnosov štruktúrovaného depozitu RIO:
 Dátum výplaty úroku Základný úrok – ako garantovaný úrok (p. a.) Bonusový úrok (p. a.) 5. 4. 2014 1% 0% 5. 4. 2015 0,50% 2,25% alebo 4,50%5. 4. 20160,50%2,25% alebo 4,50%5. 4. 20170,50%2,25% alebo 4,50%

S minimálnou výškou 1 000 eur je štruktúrovaný depozit RIO dostupný širokému okruhu záujemcov z radov tak fyzických, ako aj právnických osôb. Predstavuje bezpečnú investíciu na obdobie štyroch rokov a ako vkladový účet je 100%-ne chránený Fondom ochrany vkladov. V prípade potreby majú klienti možnosť spoplatneného predčasného výberu celého vkladu a to vždy k 20. dňu v mesiaci. Vstupný poplatok predstavuje 1% z objemu vložených prostriedkov.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Ako jediná slovenská banka patrí podľa magazínu Global Finance medzi desať najbezpečnejších bánk strednej a východnej Európy. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 206 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.