Ochranárom nevadí vodná elektráreň pri Liptovskom Jáne

27.6.2013

BRATISLAVA 27. júna (WEBNOVINY) – Výstavba malej vodnej elektrárne pri Liptovskom Jáne štátnym ochranárom nevadí.

Investičný projekt výstavby nového energetického zdroja na rieke Váh už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). „Na základe výsledkov procesu posudzovania sa odporúča realizácia výstavby malej vodnej elektrárne na rieke Váh v obci Liptovský Ján s profilom hate v riečnom kilometri 357,“ uviedol vo svojom záverečnom stanovisku Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši.

Spoločnosť Ennergy, s.r.o., ktorá plánuje stavať túto malú vodnú elektráreň, však musí realizovať počas výstavby respektíve počas prevádzky viac ako 40 uložených opatrení.

Investor chce pri Liptovskom Jáne postaviť buď malú vodnú elektráreň haťového typu alebo derivačného. Štátne ochranárske orgány odporučili investorovi stavať vodnú elektráreň haťového typu. „Z výsledku posudzovania vyplynulo, že odporúčaný realizačný variant je prijateľný z hľadiska celkových predpokladaných negatívnych i pozitívnych vplyvov na životné prostredie,“ uvádza sa v stanovisku.

Ak teda investor prijme odporúčania ochranárov, ročne by mala jeho malá vodná elektráreň vyrobiť 4300 megawatthodín elektriny a jej výstavba by si mala vyžiadať zhruba 3 mil. eur. Pri výstavbe malej vodnej elektrárne derivačného typu by musela spoločnosť Ennergy investovať viac ako 4 mil. eur, pričom by vyrobila iba 2500 megawatthodín elektrickej energie.

S výstavbou malej vodnej elektrárne, s výkonom 0,85 respektíve 0,6 megawattov, chce investor začať už v tomto alebo budúcom roku. Ukončenie výstavby je naplánované o dvanásť až štrnásť mesiacov neskôr.

V súčasnosti vyrobia malé vodné elektrárne približne 300 gigawatthodín elektriny. Podľa poslednej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR, ktorú schválila ešte pred rokom vláda Ivety Radičovej, malé vodné elektrárne by mali do roku 2015 vyrobiť 450 gigawatthodín elektriny za rok.

Do roku 2030 by mal objem elektriny, ktorú vyprodukujú, ešte vzrásť, a to až na 850 gigawatthodín za rok. „Prevádzka malej vodnej elektrárne s ročnou výrobou 4300 megawatthodín je nezanedbateľným príspevkom k postupnému obmedzovaniu výroby energie z neobnoviteľných zdrojov v súlade s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030,“ konštatoval v stanovisku obvodný úrad.