Od septembra 2012 sa zvyšujú hodnoty stravných lístkov

3.9.2012

BRATISLAVA 3. septembra (WBN/PR) – Spoločnosť VAŠA Slovensko Vám prináša aktuálnu informáciu, ktorá vyšla v Zbierke zákonov č.248/2012.

Od 1. septembra 2012 sa v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného mení :
– najnižšia hodnota stravných lístkov z 2,85 € na 3,00 €
– horná hranica hodnoty stravných lístkov sa zvyšuje z 3,80 € na 4,00 €

Používanie stravných lístkov môže byť opäť jednoduchšie. Zvoľte si aj Vy nové, praktické hodnoty lístkov.

Poskytovanie stravných lístkov je výhodné pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Zamestnávateľ si môže do daňových nákladov započítať až 55 % z hodnoty stravných lístkov, najviac však do sumy, ktorá predstavuje výšku stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. septembra 2012 je to suma 4,00 €. Ďalšou výhodou je, že iba príspevok zamestnávateľa na stravovanie je pre zamestnancov jediný príjem oslobodený od dane a odvodov. Táto výhoda sa vzťahuje aj na príspevky zamestnávateľa poskytnuté na stravovanie zo sociálneho fondu.

Zvýšenie hodnoty stravných lístkov je v porovnaní napr. s úpravou miezd oveľa jednoduchšie a výhodnejšie riešenie pre obe strany, a to bez navýšenia odvodov a daní. Preto je poskytnutie stravných lístkov tým najefektívnejším spôsobom zabezpečenia stravovania zamestnancov.

Informácia o zmene v sumách stravného je zaujímavá a výhodná aj z pohľadu živnostníkov. Ak si v roku 2013 objednajú stravné lístky v maximálnej hodnote 4,00 € na každý odpracovaný deň, tak si môžu znížiť ročný základ dane až o 1 000 €. V roku 2012 si SZČO môžu znížiť základ dane o sumu 966,40 € (do 31.8 2012 je platná suma stravného 3,80 €, od 1.9.2012 suma 4,00 €).

Viac informácií o zmene stravného nájdete na stránkach VAŠA Slovensko.

Rýchla objednávka stravných lístkov
Stravné lístky si môžete jednoducho a pohodlne objednať on-line na internetovej stránke www.vasa-slovensko.sk, e-mailom na adrese objednavky@vasa-slovensko.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 182 721.

Spoločnosť VAŠA Slovensko Vám viac ako 16 rokov prináša komplexný servis v oblasti stravovania a starostlivosti o zamestnancov.

Okrem stravných lístkov si môžete u nás vybrať aj Darčekové, Relaxačné alebo Dovolenkové lístky. Rovnako sa môžete na nás obrátiť aj v oblasti personálnych služieb (napríklad nábor a výber zamestnancov, spracovanie miezd, personálna a mzdová administratíva).