Odpovede finančnej správy na otázky Ombudsmana podnikateľov

30.4.2013

Drvivá väčšina otázok a podnetov pre daňovú správu sa týkala možnosti podávať daňové dokumenty elektronicky.

Často kritizovanou skutočnosťou bolo aj neskoré poskytovanie nových vzorov daňových priznaní na aktuálny rok.

Daniari sľubujú zmeny od začiatku roka 2014

Vážení priaznivci Podnikam.SK, v prvej časti iniciatívy na zlepšenie podnikateľského prostredia Ombudsman podnikateľov ste mali možnosť zaslať nám podnety za zlepšenie fungovania daňovej správy. Vaše otázky sme postúpili Finančnému riaditeľstvu (FS) SR.

Odpovede na najčastejšie podnety nájdete v tomto článku.