Accenture a Siemens založili spoločnú firmu Omnetric Group

30.10.2013

BRATISLAVA 30. októbra (WBN/PR) – Accenture a Siemens uzavreli dohodu o vytvorení spoločného podniku v oblasti inteligentných distribučných sietí, ktorý bude poskytovať energetickým spoločnostiam riešenia prinášajúce zlepšenie efektívnosti, prevádzky a spoľahlivosti distribučných sietí. Tieto riešenia budú integrovať prevádzkové technológie – ako napríklad riadenie distribúcie a prevádzka sietí v reálnom čase – s IT systémami podporujúcimi smart metering, riadenie spotreby energie, údržbu a správu aktív.

Omnetric Group zlučuje produkty a riešenia spoločnosti Siemens so skúsenosťami spoločnosti Accenture v oblasti manažérskeho a technologického poradenstva, systémovej integrácie a riadenia služieb. Takáto kombinácia prevádzkových technológií s IT riešeniami a rozsiahle skúseností oboch firiem v odvetví energetiky pomôže vyriešiť celý rad problémov, ktorým čelia energetické spoločnosti po celom svete.

„Vďaka integrovanému prístupu zahŕňajúcemu prevádzkové a informačné technológie dokáže Omnetric Group zlepšiť celkové fungovanie distribučných sietí, ich ovládanie a spoľahlivosť v reálnom čase vďaka integrácii a zavádzaniu nových a predtým izolovaných aplikácií. Je to najmä odozva na dopyt, a to aktívne riadiť spotrebu virtuálnych elektrární tak, aby umožňovali nové ziskové obchodné modely, smart data metering a transparentnosť pre spotrebiteľov,“ povedal Jan Mrosik, riaditeľ divízie Smart Grid spoločnosti Siemens.

“Zavedenie koncepcie smart meteringu a smart technológii prinesie základné prínosy pre koncového zákazníka ako napríklad umožnenie kontroly spotreby energií, či fakturáciu bez potreby zálohových platieb. Popritom sú však dôležité aj prínosy v inovatívnych oblastiach ako napríklad komunikácia s koncovými zariadeniami v mieste spotreby a v oblasti dátovej komunikácie v širšom kontexte. Pre prevádzkovateľov distribučných sústav je možné očakávať prínosy v oblasti lepšieho riadenia siete, v koordinácii s poskytovateľmi obnoviteľných zdrojov energie a samozrejme v optimalizácii nákladov na prevádzku. Prevádzkovatelia distribučnej sústavy a obchodníci budú môcť prostredníctvom tejto technológie objaviť nové príležitosti s obrovským potenciálom,” povedal Daniel Scheber, riaditeľ pre služby v oblasti manažérskeho poradenstva spoločnosti Accenture na Slovensku.

Omnetric Group začne pracovať na základe súhlasu príslušných regulačných orgánov a ďalších nevyhnutných povolení. Spoločnosť bude mať sídlo v Mníchove, pracovať bude v úvode pre Európu a Spojené štáty. Omnetric Group plánuje zamestnať približne 100 ľudí v prvom roku, s ďalšou globálnou expanziou v budúcnosti.

O spoločnosti Accenture
Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, technologických služieb a outsourcingu. Má približne 275.000 zamestnancov a poskytuje svoje služby klientom vo viac ako 120 krajinách. Vďaka kombinácii jedinečných skúseností a rozsiahlych znalostí naprieč všetkými odvetviami, doplnenými rozsiahlym výskumom celosvetovo najúspešnejších firiem, spoločnosť Accenture pomáha svojim klientom stať sa vysoko výkonnými spoločnosťami. Spoločnosť za fiškálny rok končiaci k 31.augustu 2013 dosiahla celosvetový obrat 28,6 miliardy amerických dolárov. Pre viac informácií o spoločnosti Accenture navštívte www.accenture.com.

O sektore Siemens Infrastructure & Cities
Siemens, Sektor Infraštruktúra & Mestá (Mníchov, Nemecko), so svojimi približne 90,000 zamestnancami, sa sústreďuje na udržateľné technológie pre metropolitné oblasti a ich infraštruktúry. Jeho ponuka obsahuje produkty, systémy a riešenia pre inteligentné riadenie dopravy, železničný transport, inteligentné energetické siete, rozvod energií, energeticky efektívne budovy a bezpečnosť. Sektor zahŕňa divíziu Building Technologies, Low and Medium Voltage, Mobility and Logistics, Rail Systems a Smart Grid. Pre ďalšie informácie navštívte: