Bezpečnosť v karte

12.11.2012

BRATISLAVA 12. novembra (WBN/PR) – Banky ponúkajú k podnikateľským účtom debetné indentované karty a debetné embosované karty. Rozdiel medzi nimi je vo fyzickom vzhľade a v možnosti použitia. Embosovaná karta umožňuje aj platbu na tzv. imprintéri, teda mechanickom zariadení, ktoré sníma reliéfny záznam na karte. Embosovanú kartu rozoznáte jednoducho podľa vypuklého písma na prednej strane karty. Ešte pred pár rokmi bola výhoda embosovanej karty aj v tom, že umožňovala nákup na internete, v súčasnosti už zaplatíte aj kartou bez vystúpeného písma. Či je vaša karta použiteľná pre platbu na internete, zistíte podľa toho, či máte na zadnej strane uvedený CVV/CVC kód, čo sú tri posledné číslice pri podpisovom prúžku. V súčasnosti je hlavnou výhodnou embosovanej karty skôr prestíž a zvyčajne vyšší limit karty. Kartám nedôverujem, počul som veľa o tom, ako sa dajú zneužiť. Zvýšenie bezpečnosti kariet zabezpečili samotné banky tým, že platobné karty vydávané na Slovensku sú čipové. Údaje uložené v čipe je ťažké skopírovať a zneužiť. Navyše je dôležité z vašej strany dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, ako napríklad zakrývať rukou klávesnicu bankomatu, keď zadávate PIN, či nezaznačiť si PIN v blízkosti karty. Ak je dôležité pre vaše podnikanie, či sa vašou kartou bude dať platiť pri nákupoch na internete, overte si, ako sú tieto platby chránené. Napríklad v ČSOB využívame technológiu 3D Secure (Zabezpečená internetová platba), pri ktorej platba musí byť potvrdená zadaním jedinečného kódu, ktorý dostanete na váš mobil. Platba cez internet sa tak stáva bezpečnejšou. Aké ďalšie služby mi dokáže platobná karta poskytnúť? Ak vaše podnikanie vyžaduje časté pracovné cesty do zahraničia, môže byť pre vás veľmi výhodné využiť cestovné poistenie k platobnej karte. Hlavnou výhodou je jeho celoročná platnosť, nemusíte naň teda myslieť pred každou cestou. Pokrýva všetky štandardné situácie ako poistenie liečebných nákladov či zodpovednosti za škodu. Ak si zvolíte prémiový balík poistenia, získate navyše aj poistenie pre prípad meškania letu, batožiny či nákladov spojených s nepojazdným autom. V prípade častých zahraničných pracovných ciest autom oceníte možnosť zriadiť si ku karte poistenie právnej ochrany, ktoré vám poskytne právnu pomoc pri škodách spojených s vedením motorového vozidla. Poistenie pokrýva občiansko-právne nároky na náhradu škody (ujma na zdraví, vecná škoda…), právnu pomoc v prípade nedbanlivostného trestného činu alebo priestupku či zastupovanie v súvislosti s odobratím, zadržaním alebo znovunadobudnutím vodičského preukazu. Tieto situácie sú v zahraničí nielen nepríjemné, ale aj nákladné. Platobné karty so širokou ponukou poistných produktov vám preto môžu v podnikaní pomôcť výrazne ušetriť.