Terorizmus, zdravotníctvo, zlé investície – alebo čo ľudí zabije skôr?

28.4.2016

V posledných mesiacoch sú médiá, vzhľadom na tragické udalosti v Európe, plné informácií o terorizme – nie len o útokoch, ale aj o opatreniach v boji proti nemu. Prisťahované obyvateľstvo, najmä z východných krajín, je zrazu považované za väčšiu hrozbu ako pred rokmi. Je terorizmus aj našou najväčšou hrozbou?

Institute for economics and peace zverejnil v roku 2015 index globálneho terorizmu. Ten zobrazuje súhrnný prehľad vplyvu terorizmu v 162 krajinách sveta (99% svetovej populácie). Do úvahy boli brané straty na životoch, zranenia, majetkové škody a akékoľvek útočné incidenty vôbec. Za najohrozenejšie sú považované štáty Irak, Afganistan, Pakistan, Sýria a Nigéria. Menej ohrozené sú napríklad Ukrajina či Rusko, a aj Česká republika. Slovensko, spolu s ďalšími 44 krajinami,  je  zaradené medzi tie, ktoré sú ovplyvnené terorizmom najmenej. (Viac na stránke www.visionofhumanity.org)

Zdroj: http://www.visionofhumanity.org/#page/news/1275

Úmrtnosť

Pri pravdepodobnosti zásahu terorizmom je dobré spomenúť aj počet jeho obetí v priebehu posledných rokov. Ten mal vo Východnej Európe od rokov 1972-74 do roku 2015 v celkovom priemere skôr klesajúcu (aj keď nepravidelnú) tendenciu. Ročne však nedosiahol hodnotu ani  450. Je asi zbytočné hovoriť o fakte, že z dôvodu rôznych ochorení či dopravných nehôd, prišlo o život podstatne viac ľudí. Len pre porovnanie, podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií, uverejnených na stránke www.pohrebnictvo.sk , v roku 2013 zomrelo v dôsledku ochorení obehovej sústavy na Slovensku 26 190 osôb. Na príčinu terorizmu v tomto roku umrelo ani nie 10 ľudí v celej Východnej Európe.

Zdroj: https://pbs.twimg.com/media/CT757NCWIAAbLwr.png:large

Investície „do budúcnosti“

Vyššie uvedené informácie teda naznačujú, že štát by možno mal svoju pozornosť, a teda aj financie, viac sústrediť na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti. Pozrime sa teda na plánované investície v najbližších štyroch rokoch. Na stránke strana-smer.sk, boli v decembri minulého roku uverejnené informácie, že „Slovensko v rámci protiteroristických opatrení posilní v nasledujúcich rokoch svoju políciu a armádu. Opatrenie, o ktorom rozhodla vláda SR, si v nasledujúcich troch až štyroch rokoch vyžiada viac ako 250 miliónov eur,“ (viac tu.) Suma pokryje výstroj a výzbroj 2500 nových príslušníkov polície, a pre doplnenie, k ozbrojeným silám má pribudnúť aj 800 vojakov. A čo zdravotníctvo? Sumy, ktoré sú doň na Slovensku vládou ročne investované, sú podstatne vyššie. V tomto roku sa ráta so sumou približne 4,64 mld. Tá však ešte svoje presné použitie nepozná. Od roku 2006 sa hodnota investícií zvyšovala (vtedy 3,36 mld.), no počet lôžok je nižší. Skrátila sa aj doba hospitalizácie pacientov a celkovo sa znížil aj počet zdravotníckych zariadení. Kam teda investície putujú? Najviac samozrejme do nemocníc, liekov a zdravotných poisťovní. A presne tieto sektory vykazujú aj najväčšiu neefektívnosť využitia financií. Z mnohých spomeniem fakt, že Slovensko má vyšší priemer celkových výdavkov na lieky ako je celkový priemer OECD. Investície putujú aj do zbytočne premrštených množstiev niektorých z nich, z čoho vzniká odpad, na ktorého odstránenie sú potrebné ďalšie financie. K nemocniciam spomeniem iba kauzy ohľadom nákupu predražených prístrojov, napr. CT-čko v Piešťanoch, ktoré rozpočet pripravilo o 1 milión eur  navyše (v Havlíčkovom Brode v ČR kúpili rovnaký prístroj o 1 milión lacnejší). Z investícií zdravotných poisťovní si uveďme nedávnu kuriozitu, kedy jedna z nich rozdala pacientom nemocnice v Nových Zámkoch balíčky prvej pomoci, obsahujúce napríklad toaletný papier, štuple do uší a príbor. Tento balíček má pacientom spríjemniť ich pobyt v nemocnici a akosi odbúrať stres z hospitalizácie. Tento pokračujúci program pohltí sumu 3 až 4 milióny eur. (Viac tu)

Čo teda…?

Čo ľudí teda zabíja najviac? Ani terorizmus, ani zlé zdravotníctvo, ani nedostatok financií. Môžeme povedať, že asi tým najväčším „zabijakom“ sú neefektívne investície, a tým aj prispievanie do hlbokých vreciek. Racionálnejší prístup a využitie možností trhu snáď v budúcnosti prinesú zmenu. Dovtedy nepodliehajte stresu a panike. A ak by vám to predsa len hrozilo, skúste sa poobzerať po spomínanom „balíčku prvej pomoci“.

Ľubomíra Ivanková, autor článku
Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Zobraziť články >