OTP Banka Slovensko má nového člena predstavenstva

2.1.2013

BRATISLAVA 2. januára (WBN/PR) – Dr. Sándor Patyi sa od 1. januára 2013 stal novým členom predstavenstva a zástupcom generálnej riaditeľky pre Divíziu Biznis OTP Banky Slovensko, a.s. Od roku 1981 pracoval v oblasti bankovníctva na viacerých manažérskych pozíciách v Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. a OTP Bank Plc. Doposiaľ zastával pozíciu riaditeľa a poradcu zástupcu generálneho riaditeľa za Divíziu komerčného bankovníctva v OTP Bank Plc.

„Som veľmi rád, že môžem rozvíjať nastúpený trend rozvoja retailového biznisu banky na Slovensku. Chcel by som posilniť aj dôveru a zlepšiť celkové vnímanie značky OTP Banky Slovensko u našich klientov aj širokej verejnosti. Verím, že našim klientom prinesieme ďalšiu modernizáciu technológii, ako aj kontinuálne zvyšovanie starostlivosti o existujúcich klientov a informovanosti potenciálnych klientov. Mojou ambíciou je výrazne rozšíriť a posilniť produktovú ponuku aj služby pre segment malých a stredných podnikateľov v súlade so stratégiou banky na rok 2013,“ konštatuje Dr. Sándor Patyi, člen predstavenstva a zástupca GR pre Divíziu Biznis.

Dr. Sándor Patyi študoval na Ekonomickej univerzite Marxa Károlyho v Budapešti na Fakulte zahraničného obchodu. Na rovnomennej univerzite v roku 1987 získal aj doktorský titul PhD. Od roku 1981 pôsobil na viacerých manažérskych a riaditeľských postoch v MKB Bank Rt.

Najskôr zastával pozíciu vedúceho oddelenia medzinárodných vzťahov, neskôr pôsobil na poste konateľa Riaditeľstva pre medzinárodné bankovníctvo MKB Bank a následne ako konateľ Riaditeľstva pre korporátne a finančné inštitúcie. Od roku 2001 pôsobil ako zástupca najvyššieho finančného riaditeľa pre predaj a vzťahy so zákazníkmi a od roku 2005 zastával rovnakú pozíciu na Divízii Corporate. Od roku 2010 až doteraz pôsobil v OTP Bank Plc. ako riaditeľ a poradca výkonného riaditeľa divízie komerčného bankovníctva.

Dr. Sándor Patyi má široké skúsenosti v oblasti bankového predaja a vzťahov so zákazníkmi, v oblasti retailových aj korporátnych klientov, v riadení klientských procesov a projektov, ako aj v koordinácií aktivít v jednotlivých sférach bankovníctva.

OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s. je členom finančnej skupiny OTP Group. OTP Banka poskytuje služby v sieti 63 pobočiek na celom Slovensku a je univerzálnou bankou. Ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám a náročnosti klientov. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. Portfólio služieb zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné služby.