Platenie odvodov po obnovení živnosti

7.11.2012

BRATISLAVA 7. novembra (WEBNOVINY) – Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví, prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie.

Odvody pritom opätovne začína platiť v takej výške, v akej si ich vypočítala podľa posledného daňového priznania.

Pri povinnom platení poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa to týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v poslednom daňovom priznaní presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

V súčasnosti ide o sumu 4 078,68 eura. Ak SZČO v poslednom daňovom priznaní nevykázala hrubý príjem vyšší ako 4 078,68 eura, po obnovení živnosti, resp. po založení novej živnosti sociálne odvody naďalej povinne neplatí.

Pozrite si konkrétne príklady —>>>TU.