Platenie odvodov pri súbehu príjmov

8.2.2013

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) – Pri platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri súbehu príjmov platia osobitné pravidlá. Tie sa týkajú úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Pri zdravotnom poistení sa na samostatne zárobkovo činnú osobu (napr. živnostníka, či autora), ktorá je súčasne zamestnancom, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ.

Znamená to, že ak je osoba zamestnancom a súčasne podniká, nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO ešte navyše v tomto roku platiť minimálne 55,02 eur mesačne. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume sa totiž týka len tých SZČO, ktoré nie sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu, teda tzv. „čistých“ SZČO.

Ak sa zamestnanec stane v tomto roku živnostníkom, nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vôbec platiť. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si takáto osoba vysporiada až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013.

Nemá pritom stanovenú minimálnu sumu mesačného poistného, čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie zaplatí v roku 2014 spätne za rok 2013 podľa toho, aký základ dane vykáže v daňovom priznaní. Ak živnostník vykáže v daňovom priznaní stratu, zdravotné odvody ako SZČO neplatí vôbec.

Toto pravidlo sa však neuplatňuje pri platení poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vo výške 393 eur (50 % z priemernej mzdy 786 eur) sa vzťahuje na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami. Aj tá povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, preto musí platiť v roku 2013 odvody na sociálne poistenie najmenej v sume 130,27 eura mesačne. Výnimkou sú len prípady, kedy osoba so súbehom príjmov prekročí maximálny vymeriavací základ.

Celý článok o tom, ako platiť odvody pri súbehu príjmov, si môžete prečítať: TU