Plynová kríza Slovensku počas zimnej sezóny nehrozí

26.11.2012

BRATISLAVA 26. novembra (WEBNOVINY) – Slovensko sa podľa ministra hospodárstva Tomáša Malatinského nemusí obávať nedostatku zemného plynu počas nadchádzajúcej zimnej sezóny.

„Slovensko v súčasnosti disponuje dostatočnou kapacitou zásobníkov plynu, ktorá spolu so vzájomnými prepojeniami so susednými krajinami umožňuje zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku plynu,“ povedal v pondelok na konferencii Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska minister Malatinský.

Prípadné prerušenie dodávok zemného plynu z Ruskej federácii cez Ukrajinu by tak Slovensko nemalo prekvapiť.

Nové plynovodné prepojenia

Pokojné zimné obdobie by mali pre slovenských spotrebiteľov okrem iného zabezpečiť nové plynovodné prepojenia s okolitými krajinami.

V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete boli vykonané technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z Českej republiky na Slovensko s kapacitou 15 mil. metrov kubických denne, ktorú je možné rozšíriť v prípade potreby na 25 mil. metrov kubických denne.

“Spoločnosť Eustream, ktorá je prevádzkovateľom prepravnej siete, je schopná spustiť reverzný tok plynu v plne automatickom režime a takto prepraviť plyn, ktorý presahuje dennú spotrebu Slovenska v zimných mesiacoch,“ dodal Malatinský. Slovensko má sprevádzkovaný reverzný tok aj s Rakúskom. Kapacita prepojenia je 17 mil. metrov kubických denne. V súčasnosti sa už pracuje aj na projektoch plynovodného prepojenia s Poľskom a Maďarskom.

V prípade krízy vie SPP plyn zabezpečiť

V prípade krízy by mali mať slovenskí odberatelia dostatok plynu aj vďaka zásobníkom zemného plynu, ktoré prevádzkujú spoločnosti Nafta, a.s., Pozagas, a.s. a SPP Storage, a.s.

Celková kapacita zásobníkov je 3,5 mld. metrov kubických plynu. Koncom augustu tohto roka bolo uskladnených 2,9 mld. metrov kubických plynu, t.j. približne 83 % z celkovej kapacity.

Pre potreby Slovenska je využívaný aj podzemný zásobník Dolní Bojanovice na území Českej republiky prevádzkovaný spoločnosťou SPP Storage s kapacitou 0,57 mld. metrov kubických.

Slovensko sa v prípade potreby bude spoliehať na diverzifikačné zmluvy o dodatočných dodávkach plynu, ktoré uzavrel Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) so spoločnosťami E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ. Na základe týchto zmlúv o výpomocných dodávkach plynu je možné zabezpečiť pre slovenský trh dodatočných približne 3 mil. metrov kubických plynu denne v čase krízy.

Prvá a zatiaľ jediná plynová kríza zasiahla Slovensko v januári 2009. Úplné zastavenie dodávok zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu trvalo zhruba dva týždne. Redukcia zásobovania bola dôsledkom dlhodobého sporu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúceho sa cien plynu v novom roku. Z Ruska pochádza približne štvrtina plynu pre Európsku úniu.