Po rozvode ponúkajú úrady ako prvú striedavú starostlivosť

5.3.2012

BRATISLAVA 5. marca (WEBNOVINY) – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) začali ponúkať striedavú starostlivosť o deti ako prvú možnosť porozvodového usporiadania. Od 1. marca je pre ne záväzná nová interná norma.

„Doteraz v mnohých prípadoch prišli rodičia za kolíznym opatrovníkom už s klasickým modelom zverenia mame alebo s modelom párnych a nepárnych víkendov, veľmi ojedinele sa deti zverovali v opačnom modeli,“ povedala na dnešnej tlačovej konferencii kolízna opatrovníčka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch Eva Rečicová.

Práca kolízneho opatrovníka

Sledovať záujem dieťaťa má kolízny opatrovník, ktorý dieťa zastupuje pred súdom. Súdu predloží správu o podmienkach na výchovu dieťaťa z oboch domácností, prípadne aj názor dieťaťa. „Všimla som si u nás na úrade, že odkedy je táto možnosť ponúkaná ako prvé porozchodové usporiadanie, sa veľa rodičov nad ním zamyslí, minimálne ho zváži a rozoberáme jeho výhody a nevýhody,“ uviedla Rečicová. Podľa jej slov je rozhodovanie o forme porozvodovej starostlivosti stále ovplyvňované kultom, že matka je pre dieťa najdôležitejšia. Je to však zvyčajne matka, ktorá po rozvode odmieta stretávanie sa detí s otcom.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš je presvedčený, že striedavá starostlivosť oboch rodičov je pre deti najideálnejšou možnosťou, ak sú obaja schopní takúto starostlivosť zabezpečiť. „Ak dôjde k amputácii jedného z rodičov, istotu a bezpečie je ťažko zabezpečiť. A tá je potrebná, aby sa dieťa mohlo vyvíjať po všetkých stránkach a rozvíjať svoj potenciál,“ poznamenal Juráš. Takúto možnosť rodičia často zamietajú v záchvate čerstvých emócií bez toho, aby sa vôbec vcítili do svojho dieťaťa. Ústredie z tohto dôvodu oddnes spustilo internetovú stránku www.stemojirodicia.sk, ktorá by mala rodičom priblížiť pohľad dieťaťa na rozkol v rodine.

Kolízny opatrovník pracuje s rodinou až do rozhodnutia súdu. Ak rodičia dosiahnu zmier prostredníctvom mediátora, niekedy sa súdne konanie ani nemusí začať. Ak dieťa povie, že si striedavú starostlivosť nevie predstaviť, ešte súdne konanie možno odročiť a dieťa i rodičia si takúto starostlivosť môžu najprv vyskúšať. Opatrovník môže zostať v kontakte s rodinou aj po rozhodnutí súdu a pomôcť im s usporiadaním domácností pre striedavú starostlivosť. Rodičia potrebujú pomoc pri koordinácii odovzdávania detí a ich vecí, vybavovaní pasov, dopravy do školy a podobne.

Na Slovensku funguje striedavá starostlivosť o deti od 1. júla 2010. Najčastejším variantom pri menších deťom je rozdelenie si starostlivosti po týždni, pri starších deťoch sa rodičia najčastejšie striedajú po dvoch týždňoch. V roku 2011 rozhodoval súd o starostlivosti o dieťa v prípade 13 386 rodín, čo predstavovalo 18 724 detí. O zverení detí matke rozhodol súd v 11 696 prípadoch (16 487 detí), o zverení otcovi v 1 142 prípadoch (1 495 detí). Striedavú starostlivosť prisúdili súdy v 551 prípadoch, týkala sa 742 detí.