Pod Tatrami začali so zberom zemiakov, úroda je horšia

9.9.2013

POPRAD 9. septembra (WEBNOVINY) – Poľnohospodári pod Vysokými Tatrami začali tento týždeň so zberom zemiakov.

„Tohtoročná sezóna bola v podstate dobrá. Tu pod Tatrami, keď je suchší rok, je dobrý. Len tento rok nevyhovuje zemiakom. Zemiak je plodina, ktorá je plne závislá na množstve vody a tá tohto roku chýba,“ uviedol riaditeľ poľnohospodárskej výroby AT Tatry Spišská Belá Peter Firek.

Očakáva tohtoročnú úrodu zemiakov približne na úrovni 25 až 30 ton z hektára. Predstavuje to približne dve tretiny minuloročnej úrody.

Tohto roku spadlo v regióne okolo 150 milimetrov (mm) vlahy. Poľnohospodári potrebovali počas leta okolo 350 až 400 mm zrážok. Problematické je aj časové rozloženie zrážok.

Zemiaky okrem vlahy potrebujú aj stráženie

Okrem vlahy je však pre dobrú úrodu potrebné v posledných rokoch aj jej stráženie. „Je tu silný atak ľudí, ktorí sa snažia dostať k zemiakom, ktoré im nepatria. Každoročne musíme strážiť zemiaky od prvého dňa, kedy ich posadíme, až po posledný deň, kedy zemiaky pozbierame,“ uviedol Firek.

Náklady na stráženie sú výdavky, ktoré je len ťažké premietnuť do predajnej ceny zemiakov. Nebyť nájazdov zlodejov na polia a s tým spojené náklady na stráženie, bolo by možné podľa Fireka zemiaky predávať aj lacnejšie.

Video: Hospodári pod Tatrami začali so zberom zemiakov

Pestujú sadbové odrody

Pod Vysokými Tatrami sa pestovatelia špecializujú hlavne na sadbové zemiaky, nie zemiaky na konzum, s ktorými sa stretávajú ľudia bežne v obchodoch. Pestovanie konzumných zemiakov sa presunulo hlavne na západné Slovensko. Tohto roku pestuje AT Tatry sadbové zemiaky na ploche približne 50 hektárov. V posledných rokoch sa výmera pohybuje medzi 50 až 100 hektármi. Je to však len približne desatina výmery, na ktorej sa zemiaky pestovali pred 20 rokmi. Pestovanie zemiakov sa už neriadi pravidlami ako v minulosti, keď sa až po zbere premýšľalo, čo s úrodou. Už pri výsadbe je známe, kam poputuje úroda.

Napriek problémom, ktoré sú s pestovaním zemiakov, si Firek myslí, že zemiakarstvo má v podtatranskom regióne stále budúcnosť. „Zemiakarstvo má veľmi veľkú budúcnosť, lebo je to jediná rentabilná plodina pod Tatrami,“ uviedol Firek. Zároveň si uvedomuje, že firmy, ktoré sa odklonili od pestovania zemiakov, napríklad aj pre problémy so zlodejmi zemiakov, sa asi len ťažko vrátia k pestovaniu zemiakov, keďže im už chýba technológia na ich výrobu a spracovanie. Napriek klimatickým zmenám, o ktorých sa stále častejšie hovorí, si Firek nemyslí, že by sa zemiak stratil z tohto regiónu. Podtatranská horská výrobná oblasť má vďaka svojej nadmorskej výške vhodné podmienky na pestovanie zemiakov a je aj chránená od rôznych škodcov a chorôb, ktoré sa vyskytujú v nižších a teplejších oblastiach.