Podnikatelia budú musieť vystaviť vzorové bločky

5.11.2013

BRATISLAVA 5. novembra (WEBNOVINY) – Podnikatelia budú musieť umiestniť vo svojich prevádzkach na viditeľnom mieste vzorový bloček.

Prezident Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá túto povinnosť od 1. januára 2014 zavádza.

Bloček má byť vystavený v každej predajni, aby si zákazník mohol porovnať vydaný bloček so vzorovým. Na bločku majú byť podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva výrazne vyznačené údaje ako číslo daňového kódu pokladnice, dátum a čas, suma a ochranný znak ministerstva financií „MF“.

Novela prináša aj zmenu vo forme zavedenia komunikačného kábla ku každej pokladni. V prípade kontroly finančnej správy tak bude možné ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku. Ministerstvo financií tak chce zabrániť kráteniu prijatých tržieb. Zákon podľa finančnej správy zavádza aj niektoré zmeny pri vedení pokladničnej knihy. Podnikatelia nebudú povinní viesť novú knihu pokladnice, je len potrebné do nej ručne dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom. V prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, uvedie v knihe dátum, kedy sa tak stalo.

V prípade, že pokladničná plomba chýba, alebo je poškodená, uvedie podnikateľ dátum a čas o oznámení servisnej organizácii, ďalej aj názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona. Podnikateľ bude tiež v prípade ukončenia prevádzky pokladnice alebo pri výmene fiskálnej pamäte povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Dáta s uloženými záznamami bude potrebné uchovať 5 rokov. Novela zákona ukladá povinnosti aj pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc. Tí budú musieť predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré orgánom uľahčia prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici.