Poisťovňa Dôvera vykoná zúčtovanie za viac poistencov

15.2.2012

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) – Zdravotná poisťovňa Dôvera vykoná ročné zúčtovanie za viac poistencov, ako jej prikazuje zákon.

Ten presne definuje, za ktorých poistencov musia poisťovne túto povinnosť splniť. „Do tejto skupiny sa však nedostali všetci. Chýbajú tu tí, pre ktorých je vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 skôr výhodou,“ informuje súkromná poisťovňa.

Konkrétne ide o zamestnancov s viacero zamestnaniami, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu, ale aj o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky, a pritom majú nižší vymeriavací základ a mali by teda platiť menej. Do tejto skupiny patri aj poistenci, ktorí boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci a zároveň majú viacero zamestnaní a z nich odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

Zákon podľa Dôvery na týchto ľudí nemyslel. „Ak by sme za nich nespravili ročné zúčtovanie my, vysoké preplatky by sa im nevrátili. Nechceme, aby prišli o to, čo im patrí,“ uviedol riaditeľ úseku financií poisťovne Radomír Vereš. Môže pritom ísť aj o ľudí, ktorí si platili vysoké preddavky napríklad 100 eur mesačne, pritom na základe príjmov z podnikania za rok 2011 im vyjde, že si mali platiť poistné iba v minimálnej sume 46,06 euro.

Agentúra SITA zisťovala, či budú podobne postupovať aj ďalšie poisťovne. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa vydá podľa svojej hovorkyne Petry Balážovej v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania za rok 2011 tlačovú správu po tom, ako nadobudne účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011.

Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová uviedla, že v súčasnosti zvažujú, či budú pri spomínaných kategóriách vykonávať ročné zúčtovanie automaticky, alebo na požiadanie. „Momentálne sa tak deje na požiadanie, do budúcnosti však nevylučujeme zmenu,“ dodala.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistného budú v aktuálnom roku robiť za zamestnancov, podnikateľov, ale aj iných občanov zdravotné poisťovne. Stane sa tak na základe novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú začiatkom apríla minulého roka schválili poslanci. Novela platí od mája 2011, povinnosť vykonať ročné zúčtovanie však poisťovne po prvýkrát dostali až v tomto roku za rok 2011. Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti pôvodne platnému stavu nezmení. Poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie do piatich mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania.