Postup pri vymáhaní pohľadávky

3.4.2013

BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – V prípade, že sa rozhodnete vymáhať svoju pohľadávku sami, pripravili sme pre vás základné rady, ako postupovať pri príprave žaloby.

Pre účinnejšie a rýchlejšie vymoženie pohľadávky je určite výhodnejšie zvoliť si platobný rozkaz. Proces vydania platobného rozkazu je tzv. skráteným konaním.

Platobný rozkaz vám súd vydá do 10 dní od podania návrhu na začatie konania za predpokladu, že budú splnené tieto podmienky:

–> spolu s návrhom na vydanie platobného rozkazu bude podaný aj vyplnený platobný rozkaz na tlačive uverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti

–> z platobného rozkazu bude vyplývať, že si uplatňujete právo na zaplatenie peňažnej sumy, pričom toto právo musí vychádzať zo skutočností uvedených v návrhu na vydanie platobného rozkazu

–> v návrhu na vydanie predbežného opatrenia bude odôvodnené, prečo sa navrhovateľ domáha práva na zaplatenie peňažnej sumy

–> k návrhu na vydanie platobného rozkazu budú priložené relevantné dôkazy pobyt odporcu bude známy

–>platobný rozkaz sa nebude doručovať do zahraničia bude zaplatený súdny poplatok

Celý článok a viac informácií nájdete –> TU.