Preddavky na daň z príjmov sa budú platiť od 2500 eur

12.2.2014

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – Aj v nasledujúcom preddavkovom období budú musieť niektoré fyzické osoby, ktorých daňová povinnosť za rok 2013 presiahne 2500 eur, platiť preddavky na daň z príjmov. Tie sa v závislosti od výšky vyrubenej daňovej povinnosti platia mesačne alebo štvrťročne.

Od nového roka sa pritom dolná hranica pre platenie mesačných preddavkov zaokrúhlila na 16 600 eur. Ako ďalej na svojom portáli informovala finančná správa, dĺžka preddavkového obdobia je bežne stanovená od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roku.

Mesačne alebo štvrťročne

Pokiaľ daňová povinnosť daňovníka za rok 2013 presiahne 2500 eur, no neprekročí 16 600 eur, bude musieť platca dane platiť štvrťročné preddavky, a to konkrétne vo výške jednej štvrtiny vyrubenej daňovej povinnosti. Finančná správa ďalej uviedla, že štvrťročné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Pokiaľ však daňová povinnosť presiahne 16 600 eur, bude musieť subjekt platiť preddavky na mesačnej báze, a to vo výške jednej dvanástiny z vyrubenej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň z príjmov sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Do marca po starom

Finančná správa na svojom portáli zároveň upozornila, že do začatia ďalšieho preddavkového obdobia, teda do konca marca, platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň z príjmov v tej istej sume, ako ich mali vypočítané z daňového priznania za rok 2012.

Preddavky na daň príjmov však nemusí platiť daňovník, ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Pokiaľ by základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvoril 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške. Preddavky nemusí daňovník platiť ani vtedy, pokiaľ v poslednom zdaňovacom období poberal len príjmy z kapitálového majetku alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom, prípadne poberal iba príjmy zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom. Subjekt nemusí preddavky platiť ani v prípade príjmov, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov zaraďujú medzi ostatné.