Priemerný plat Slovákov vzrástol, najmä vo finančníctve

4.9.2013

BRATISLAVA 4. septembra (WEBNOVINY) – Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR dosiahla v druhom štvrťroku 2013 hodnotu 818 eur.

Jej dynamika rastu medziročne zrýchlila o 1,7 percentuálneho bodu na 3,2 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 1,6 %. Sezónne očistená nominálna mzda oproti prvému štvrťroku 2013 vzrástla o 0,7 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

Najvyššia priemerná mesačná mzda bola v odvetviach finančných a poisťovacích činností (1 593 eur), informačných a komunikačných činností (1 572 eur) a v dodávkach elektriny, plynu a pary (1 568 eur). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (484 eur), umení, zábave a rekreácii (584 eur) a v stavebníctve (598 eur).

Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie rástla v odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 9,8 %), dodávke vody (o 6,6 %) a v priemyselnej výrobe (o 5,2 %). Klesla najviac v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 6,3 %) a vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 3,1 %).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v medziročnom porovnaní v príspevkových organizáciách o 4,7 % na 739 eur, v rozpočtových organizáciách o 3,9 % na 822 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 2,8 % na 959 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 1,7 % na 669 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 036 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 627 eur v Prešovskom kraji do 768 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v druhom štvrťroku 2012 pri najvyššom relatívnom prírastku v Košickom kraji o 5,3 %.

V prvom polroku dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 804 eur. Medziročne sa zvýšila o 2,9 % a reálna mzda vzrástla o jedno percento. Rast nominálnej mzdy bol o 0,5 percentuálneho bodu rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.