Protimonopolný úrad odsúhlasil Pente sieť lekární

21.5.2012

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Na Slovensku vznikla sieť lekární Dr. Max v roku 2006 spojením viacerých verejných lekární. Podľa údajov z internetovej stránky, právne lekárne vystupujú ako samostatné spoločnosti s ručením obmedzeným spravované materskou spoločnosťou Mirakl, a.s.

Penta je stredoeurópska investičná skupina založená v roku 1994. Pôsobí v sektoroch private equity a v realitnom developmente. Penta investuje predovšetkým do oblasti energetiky, retailu, zdravotníctva, leteckej výroby, strojárstva, privátneho bankovníctva, telekomunikácií a zábavného priemyslu.Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Penta nad podnikom Domov Zdravia.

Spoločnosť Domov Zdravia okrem iného kontroluje sieť 40 verejných lekární v 30 mestách na území Slovenskej republiky.

Pod Pentu už v súčasnosti spadá 136 lekární pod značkou Dr.Max.

„Úrad skúmal, či uskutočnením koncentrácie nedôjde na území Slovenskej republiky k takým zmenám, ktoré by vytvárali alebo posilňovali dominantné postavenie účastníka konania, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže.

Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevytvorí alebo neposilní dominantné postavenie podnikateľa Penta, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach,“ uviedla v pondelok pre agentúru SITA hovorkyňa Protimonopolného úradu Alena Sedláková. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. apríla 2012.

Kúpno-predajnú zmluvu na Domov Zdravia podpísala Penta ešte v októbri 2011, ukončenie transakcie čakalo práve na rozhodnutie Protimonopolného úradu.