Protimonopolný úrad povolil vstup Medirex a.s. do HPL

21.12.2012

BRATISLAVA 21. decembra (WBN/PR) – Protimonopolný úrad SR povolil transakciu v rámci ktorej Medirex a.s. nadobudol polovičný podiel v spoločnosti HPL, ktorá sa špecializuje na klinickú mikrobiológiu. Týmto prepojením vznikla najsilnejšia slovenská skupina pôsobiaca v oblasti laboratórnej diagnostiky s kompletným portfóliom služieb.

„Pravdou je, že Medirex sa zaujímal aj o možnú akvizíciu laboratórií Alpha Medical, ktorú nedávno predávala finančná skupina Penta. Nakoniec sme sa však rozhodli pre spojenie s partnerom, ktorý tak isto ako my, vyrástol na odbornom základe a má v pláne dlhodobo podnikať v obore“, povedal generálny manažér Medirex Group MUDr. Radoslav Bardún a dodal, že firemná kultúra oboch firiem sa líši od kultúry finančných skupín podnikajúcich v zdravotníctve. „Nerobíme biznis za účelom výhodného predaja, ale naším cieľom je dlhodobý rozvoj a inovácie“, povedal Bardún a dodal, že vstup jeho firmy do HPL dáva logiku aj z hľadiska kompletizácie produktového portfólia Medirex Group.

Spojenie oboch firiem víta aj konateľ a spolumajiteľ HPL s.r.o. MUDr. Juraj Hanzen, ktorý povedal, že vytvorenie najsilnejšej slovenskej skupiny v oblasti laboratórnej diagnostiky dáva aj spoločnosti HPL veľké možnosti pre ďalší rozvoj.

„HPL sme budovali ako priekopníka a trvalého lídra v oblasti klinickej mikrobiológie. Spojením s Medirex Group získavame na sile a Medirex Group získava špičku v oblasti mikrobiológie, ktorú doteraz nepokrýval. Preto je to veľmi výhodné“, povedal Juraj Hanzen.

Bardún a Hanzen sa zhodujú aj v názore, že veľkou výhodou spojenia je fakt, že v majiteľskej štruktúre sú rozhodujúci lekári s odborným zázemím, čo poskytuje firme ideálny prehľad o stave a potrebách trhu.

„Laboratórna diagnostika je trochu špecifický obor medicíny. Náš lekár spravidla neprichádza do styku s pacientom, ale kolegom – iným lekárom. Ako lekári teda poskytujeme služby lekárom“, skonštatoval Hanzen.

Medirex Group a HPL aj v minulosti patrili medzi lídrov v oblastiach inovácie, výskumu a zavádzania najnovších metód do praxe. HPL tak bola napríklad vôbec prvou slovenskou firmou, ktorá získala akreditácie pre laboratóriá klinickej mikrobiológie. Dnes používa viac ako 120 akreditovaných metód a neustále ich počet rozširuje. Medirex Group okrem komerčných aktivít dlhodobo podporuje projekt Medirex Group Academy a úzko spolupracuje s akademickou sférou na vývoji nových metód laboratórnej diagnostiky. Iba v tomto roku napríklad firma uviedla na trh novú metódu skúmania Dedičných metabolických porúch, alebo účinnejšiu metódu zisťovania rakoviny krčka maternice Liquid base cytology.