Protimonopolný úrad prešetrí pochybné tendre za eurofondy

28.10.2013

BRATISLAVA 28. októbra (WEBNOVINY) – Pre podozrenie z kartelovej dohody začal Protimonopolný úrad SR správne konanie voči dvanástim podnikateľom.

Ide o verejné obstarávania v rámci Operačného programu Vzdelávanie s využitím peňazí z eurofondov, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu, ale aj národných zdrojov. Konanie začal úrad z vlastného podnetu 9. septembra.

„Vzhľadom k tomu, že šetrenie stále prebieha a správne konanie nie je ukončené, úrad nemôže poskytnúť detailnejšie informácie o verejnom obstarávaní. Môžeme iba potvrdiť, že jednotlivé tendre už boli ukončené,“ informovala hovorkyňa protimonopolného úradu Alena Sedláková.

Úrad má po zhromaždení dôkazov podozrenie, že dvanásti podnikatelia sa dohodli, že si nebudú konkurovať pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach, hovorí Sedláková. Verejné obstarávanie tým podľa protimonopolného úradu stráca svoj zmysel, ktorým je zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie verejných zdrojov.

Konkurenti sa vopred dohodli

Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon totiž zakazuje dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž.

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“) znamenajú, že sa niektorí alebo všetci uchádzači v tendri dohodnú.

Pri spolupráci môže ísť o dohodu o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo inej forme koordinácie, vrátane dohody o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek.

Aby úrad potvrdil svoje podozrenie a zaistil ďalšie dôkazy vykonal ešte pred začatím správneho konania neohlásené inšpekcie v priestoroch viacerých podnikateľov v mestách Trenčianskeho, Bratislavského a Banskobystrického kraja. Počas inšpekcií zamestnanci úradu získali rôzne podklady vrátane e-mailovej komunikácie.

„Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, účastníkom takýchto dohôd hrozí pokuta až do výšky 10 percent z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie,“ hovorí Sedláková.

Pokutu za podvádzanie môžu znížiť

Pre účastníka kartelu existuje aj možnosť úplne sa vyhnúť pokute. To môže nastať, ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz, že takáto dohoda existuje, alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie.

V prípade, že účastník kartelu predloží významný dôkaz, ktorý umožní dohodu preukázať, môžu mu pokutu zredukovať na 50 percent zo sankcie, ktorú by mu uložili.

Ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa tri roky od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať na verejných obstarávaniach. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty.