Rady ako správne viesť knihu jázd

12.10.2012

12. októbra (WEBNOVINY) – Podnikatelia môžu v súvislosti s používaním motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku a iného motorového vozidla (napr. prenajatého vozidla, nadobudnutého formou lízingu), okrem vlastného vozidla podnikateľa alebo vozidla zamestnanca, do daňových výdavkov v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov uplatniť výdavky na spotrebované pohonné látky.

V tomto prípade sa výška výdavkov nestanovuje podľa zákona o cestovných náhradách, ale zákona o dani z príjmov, ktorý ustanovuje možnosť uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky:

* podľa cien platných v čase nákupu pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení alebo technickom preukaze,

* na základe dokladov o nákupe do výšky preukázanej z prístrojov satelitného sledovania s napojením na softvér evidencie knihy jázd.

* vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok (táto možnosť je však pre podnikateľa najmenej finančne výhodná)

Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby pohonných látok sú rovnocenné (aj keď nie rovnako finančne výhodné).

Podnikateľ si môže určiť sám, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované pohonné látky pre jednotlivé motorové vozidlá, t. j. môže si vybrať jeden z uvedených spôsobov, ten, ktorý mu je najvýhodnejší. Viac sa dočítate na —>>> TU.