Reakcia na nepravdivý článok o spoločnosti PROXENTA, SE

5.12.2013

BRATISLAVA 5. decembra (WBN/PR) – V stredu 4. decembra 2013 vyšiel na rôznych serveroch, ako napríklad webnoviny.sk a aktuality.sk, platený reklamný článok, v ktorom neoznačení akcionári spoločnosti PROXENTA,SE vyzývajú členov správnej rady na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a vyjadrujú obavy nad chodom spoločnosti. Článok považujeme za podvrh a snahu o diskreditáciu spoločnosti. Majoritný akcionár WALSINGHAM FINANCE LTD, ktorý vlastní takmer 85% akcií spoločnosti, sa striktne od obsahu článku dištancuje a deklaruje, že s článkom ako aj jeho obsahom nemá nič spoločné. Ani minoritní akcionári spoločnosti PROXENTA,SE Peter Seršeň a Martin Vajay, ktorí sa dlhodobo nijako nepodieľajú na chode spoločnosti a neprejavujú žiaden záujem o jej činnosť, nikdy nevykonali žiadne aktivity, ktoré by viedli k získaniu informácií spomínaných v článku. Zároveň nikto z akcionárov nepožiadal spoločnosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré by muselo byť následne zo zákona zvolané. Informácie, spomínané v článku, sú absolútne nepravdivé a navyše aj nezmyselné, nakoľko PROXENTA, SE: – ako samostatný finančný agent neemituje zmenky ani dlhopisy, zamestnanci a finanční agenti len sprostredkovávajú obchod medzi obchodníkmi s cennými papiermi a klientmi, – nemala nikdy v portfóliu, a teda ani nikdy neobchodovala so zmenkami spoločnosti Dinaz Investments Slovakia s.r.o., – nemá a ani nikdy nemala v pracovnom pomere žiadnych viazaných finančných agentov, – uvedený program valného zhromaždenia je navrhnutý veľmi neodborne, nakoľko sú v ňom aktivity a činnosti, ktoré pod valné zhromaždenie vôbec nespadajú a sú v nesúlade s bežnou praxou a zákonom. Za 4 roky úspešného pôsobenia na slovenskom trhu investovali naši spokojní klienti do rôznych produktov a projektov viac ako 100 mil. eur. Preto obdobné platené mediálne aktivity bez udania zdroja či podpisu vnímame ako ničím nepodložený útok na našu spoločnosť. Želáme autorovi plateného reklamného článku veľa úspechov a vyzývame ho na zdravý konkurenčný boj v trhovom prostredí. Pavol Kožík Predseda správnej rady PROXENTA, SE