Rozhodnutie o zaradení do evidencie nahradí oznámenie

14.4.2013

BRATISLAVA 14. apríla (WEBNOVINY) – Od 1. mája tohto roka budú žiadatelia o dávku v nezamestnanosti predkladať Sociálnej poisťovni namiesto rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie písomné oznámenie úradu práce o zaradení do tejto evidencie.

Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú koncom marca schválil parlament. Úrady práce podľa novely zákona už nebudú vydávať tzv. rozhodnutia o zaradení klienta do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

„Klient sa zaradí do evidencie bez vydania rozhodnutia a občanovi túto skutočnosť úrad práce písomne oznámi listom,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Táto legislatívna zmena sa podľa neho dotkne aj zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého postupuje Sociálna poisťovňa pri rozhodovaní o nároku na dávku v nezamestnanosti. Do 30. apríla tohto roka sa za žiadosť o dávku v nezamestnanosti považuje rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení klienta do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Od 1. mája 2013 sa za žiadosť bude považovať písomné oznámenie úradu práce o zaradení poistenca do tejto evidencie.