S ready-made spoločnosťou môžete podnikať ihneď

19.6.2012

BRATISLAVA 19. júna (WBN/PR) – Ready-made spoločnosti sú určené najmä pre podnikateľov, ktorí chcú byť odbremenení od zdĺhavého procesu vybavovania a administratívnej záťaže spojenej so založením novej s.r.o. alebo a.s. Pri kúpe ready-made spoločnosti nehrozia žiadne riziká pre vaše podnikanie. Profesionálna spoločnosť, od ktorej firmu kupujete, garantuje jej ekonomickú čistotu. Začať podnikať môžete ihneď. Stačí podpísať potrebné dokumenty na prevod 100 % obchodného podielu a zápisnicu z valného zhromaždenia, v ktorej sú odsúhlasené všetky potrebné zmeny. Po tomto úkone sa stávate novým majiteľom a konateľom spoločnosti. Následný zápis zmien do obchodného registra má deklaratórny účinok. V podstate nadobúdateľ nadobúda obchodný podiel v ready-made spoločnosti už dňom podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu.

CompanyService Vám ponúka možnosť okamžite získať existujúcu slovenskú spoločnosť, tzv. ready-made spoločnosť, v mene ktorej môžete konať hneď ako budete menovaný do funkcie valným zhromaždením spoločnosti.

Výhody ready-made spoločností:
– sú zapísané v obchodnom registri, avšak nevykonávali žiadnu činnosť okrem aktivít súvisiacich s ich založením
– sú ekonomicky čisté, nezaťažené záväzkami alebo pohľadávkami
– sú okamžite k dispozícií, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti po tom, ako valné zhromaždenie odsúhlasí – jeho menovanie do funkcie

Pri prevode obchodnej spoločnosti vám CompanyService poskytne nasledovné služby:
– usporiadanie valného zhromaždenia podľa inštrukcií klienta
– príprava a vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných k realizácií zmien v spoločnosti
– zabezpečenie notárskych služieb
– zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
– služby súvisiace s ohlásením a registráciou zmien v obchodnom registri, na živnostenskom a daňovom úrade

Aktuálny zoznam ready-made spoločností spravovaných spoločnosťou CompanyService je k nahliadnutiu na tomto linku:
V prípade, že chcete nahliadnuť do online výpisu z obchodného registra ktorejkoľvek z uvedených spoločností z aktuálneho zoznamu, kliknite na príslušné IČO.

Daniela Petlušová, autor článku
Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Zobraziť články >