SEPS ukončila investičný projekt za vyše 65 miliónov eur

9.2.2012

BRATISLAVA 9. februára (WEBNOVINY) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.) ukončila realizáciu investičného projektu za takmer 65,4 mil. eur.

Spoločnosť postavila súbor stavieb elektrického vedenia 2×400 kV medzi stanicami Lemešany a Moldava nad Bodvou.

“Vybudovanie súboru stavieb rieši viaceré problémy, ktoré sa vyskytovali v prenosovej sústave východoslovenského regiónu,“ uviedol výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia spoločnosti SEPS, a. s. Igor Gallo.

Pomôže to U. S. Steelu Košice

Projekt by mal vo východnej časti prenosovej sústavy výrazne zvýšiť spoľahlivosť či zlepšiť efektívnosť predpokladaných tranzitov v smere sever – juh.

“Taktiež sa zvýši spoľahlivosť napájania celého východoslovenského regiónu a odľahčí sa vedenie Lemešany – Veľké Kapušany. Zároveň je riešená aj otázka napájania spoločnosti U.S.Steel Košice, čo zabezpečí spoľahlivú dodávku elektriny pre najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne,“ povedal počas oficiálneho uvedenia stavby do prevádzky minister hospodárstva Juraj Miškov.

„Dôležitým spúšťačom celého investičného zámeru bola snaha zabezpečiť v dlhodobom horizonte spoľahlivé napájanie najväčšieho priemyselného komplexu na Slovensku – U.S. Steel Košice, keďže pôvodné riešenie prostredníctvom dvoch 220 kilovoltových vedení z elektrickej stanice Lemešany sa vzhľadom na rozvoj zdrojov elektriny v tejto oblasti stalo nesystémové a málo spoľahlivé,“ dodal šéf spoločnosti SEPS, a.s. Ján Horkovič.

Súbor stavieb vedenia Lemešany – Moldava nad Bodvou bol financovaný zo zdrojov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc ( BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Náklady spoločnosti SEPS, a.s. predstavovali 63 mil. eur a príspevok európskej banky bol na úrovni 2,4 mil. eur. Nové 400 kV vedenie nahradilo starú neperspektívnu 220 kV sústavu.

“Vytvorili sme nové severo-južné 400 kV prepojenie medzi elektrickými stanicami Lemešany a Moldava nad Bodvou, pričom sa využila trasa jestvujúceho 220 kV vedenia medzi Lemešanmi a spoločnosťou U.S.Steel Košice, ktoré v roku 2009 dosiahlo koniec svojej technicko-ekonomickej životnosti,“ dodal Gallo.

Kombinácia dvoch systémov

“Nakoľko toto prepojenie je v trase od Lemešian až po Bukovec realizované ako viacsystémové vedenie, ktoré je kombináciou dvoch systémov 400 kV a dvoch systémov 110 kV,“ doplnil Gallo. Nové vybudované vedenie je podľa neho taktiež dôležité aj pre naplnenie ambicióznych cieľov Európskej únie v oblasti zabezpečenia zásobovania elektrinou, redukcie emisií skleníkových plynov a integrácie trhu s elektrinou v Európskej únii. Slovenská elektrizačná prenosová sústava považuje toto dielo za jedno za najnáročnejších, aké realizovala.

“Dôkazom toho, že išlo o skutočne náročné technické i investičné dielo je i skutočnosť, že od prvej myšlienky do spustenia tohto diela do prevádzky uplynulo viac ako desať rokov,“ uzavrel Gallo.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska.

Firma taktiež zabezpečuje dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR.