Skupina VÚB s 20%-ným nárastom prevádzkového zisku

31.10.2013

BRATISLAVA 31. októbra (WBN/PR) – Prevádzkový zisk skupiny VÚB, člena medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, vzrástol počas prvých deviatich mesiacov roka 2013 medziročne o 19,8% na úroveň 199,5 mil. eur. Čistý zisk stúpol o 33% a dosiahol 109,3 mil. eur. Celkové aktíva skupiny boli na úrovni 11,3 mld. eur, pričom úverové portfólio pokleslo o 0,9% na 7,4 mld. eur.

Prevádzkové výnosy skupiny VÚB počas prvých deviatich mesiacov roka 2013 dosiahli 395,4 mil. eur a v dôsledku lepšieho vývoja úrokových výnosov a výnosov z finančných operácií vzrástli medziročne o 12,7%. Čisté úrokové výnosy stúpli vďaka nižším nákladom na financovanie o 4,7%. Na rozdiel od rovnakého obdobia predchádzajúceho roka, ktoré bolo poznačené stratou z predaja zahraničných cenných papierov, dosiahla VÚB aj výrazný zisk z finančných operácií.

Skupina VÚB dokázala v porovnaní s minulým rokom znížiť pomer nákladov a výnosov o 580 bázických bodov na 42,3%. Tento pokles bol podporený nielen 12,7%-ným rastom prevádzkových výnosov, ale aj znížením prevádzkových nákladov o 0,9% (bez bankového odvodu). V dôsledku tohto vývoja prevádzkový zisk vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19,8% na úroveň 199,5 mil. eur. Zisk pred zdanením dosiahol 140,2 mil. eur (+29,0%) a čistý zisk 109,3 mil. eur (+33,0%).

Čisté úverové portfólio skupiny kleslo medziročne o 0,9% na 7,4 mld. eur hlavne v dôsledku vývoja firemných kontokorentov a dlhodobých úverov. Celkové aktíva skupiny dosiahli 11,3 mld. eur, čo je medziročne o 0,5% menej. Objem vkladov klientov stúpol o 4% na 7,8 mld. eur.

„VÚB aj v tomto štvrťroku naďalej medziročne zlepšuje svoje hospodárenie. Banka dosahuje kvalitné a udržateľné výsledky a vytvára tak hodnoty pre klientov, zamestnancov, dodávateľov a akcionárov. Náš cieľ zostáva rovnaký – neustále zdokonaľovanie produktov a služieb tak, aby ich klienti považovali za vynikajúce a boli s nimi spokojní,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

* Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 200 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 4 900 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 11,1 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu, Stredný východ a severnú Afriku, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 500 pobočkami a 8,4 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 30 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.