Slovak Telekom prehral spor s Telekomunikačným úradom

25.10.2012

BRATISLAVA 25. októbra (WEBNOVINY) – Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vyhral súdny spor so spoločnosťou Slovak Telekom (ST).

ST žiadal Najvyšší súd, aby zakázal TÚ SR pokračovať v činnosti smerujúcej k ukladaniu regulačných povinností v rámci zmeny referenčnej ponuky na prepojenie sietí (RIO), vrátil návrh zmeny RIO do národných konzultácií a poskytol ST lehotu jeden mesiac na vyjadrenie sa k návrhu.

Ako informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro, najvyšší súd žalobu zamietol. Referenčná ponuka prepojenia okrem iného obsahuje popis služieb prepojenia, informácie o cenách za služby, ako aj všetky technické podmienky prepojení medzi operátormi.

TÚ SR vyhral súdny spor so spoločnosťou Slovak Telekom na Najvyššom súde aj v júni. ST napadla proces konzultácií týkajúci sa veľkoobchodných trhov fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste prístupu a širokopásmového prístupu.

ST žiadala, aby sa konzultácie riadili zákonom o správnom konaní. Najvyšší súd aj v tomto prípade žalobu zamietol.