Slovenská firma si našla svoje miesto vo Vietname

13.1.2014

BRATISLAVA 13. januára (WBN/PR) – Slovenská spoločnosť BTG Holding s.r.o. vystupujúca ako EPC zhotoviteľ a jej konzorciálni partneri Power Machines (Rusko) a PetroVietnam Technical Services Corporation (Vietnam) podpísali dňa 27.12.2013 v Hanoji zmluvu na realizáciu výstavby vôbec prvej superkritickej tepelnej elektrárne vo Vietname s názvom Long Phu 1 a výkonom 2 x 600 MW pre konečného zákazníka Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Na realizácii projektu v hodnote cca. 1,3 mld. USD sa budú spolupodieľať aj dcérske spoločnosti BTG Energy a.s. (Česká republika), BTG Slovakia a.s. (Slovenská republika) a iné domáce a zahraničné firmy.

Projekt tohto rozsahu je úspechom nielen uvedených firiem, podiel na ňom majú aj špecializované štátne inštitúcie jednotlivých krajín ako EXIMBANKA SR, Exportní garanční a pojišťovací společnosť, a.s. (EGAP) z Českej republiky a Export Insurance Agency of Russia (EXIAR) z Ruska a veľká podpora zo strany vlád jednotlivých krajín.

Podľa dostupných informácií bude Konzorcium projekt realizovať na kľúč počínajúc projektovaním cez inžinierske práce, zabezpečenie výroby a dodávok, stavebné práce, montáž, nábeh zariadení, realizáciu predpísaných skúšok a testov až po samotné uvedenie diela do komerčnej prevádzky.

Uhoľnú elektráreň Long Phu 1 budú tvoriť dva kompletné nadkritické bloky s výkonom 600 MW/blok. Long Phu 1 s výrobnou kapacitou 1 200 MW je jednou z troch veľkých tepelných elektrární, ktoré PetroVietnam plánuje vybudovať na ploche 420,5 ha v južnej provincii Soc Trang, okres Long Phu. Po dokončení bude sústava elektrární dodávať do národnej siete celkom 7,8 mld. kWh za rok. Podľa slov prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti PetroVietnam Do Van Haua sa tak stane druhým najväčším producentom elektrickej energie vo Vietname.

Slávnostného aktu sa okrem predstaviteľov jednotlivých spoločností zúčastnili predstavitelia vietnamskej vlády, podpredseda vlády Hoang Trung Hai, zástupca ministra priemyslu a obchodu Tran Tuan Anh, predseda predstavenstva spoločnosti PetroVietnam Phung Dinh Thuc, jej prezident a generálny riaditeľ Do Van Hau a členovia predstavenstva, ako aj zástupcovia provinčných a miestnych úradov. Slovenskú republiku zastupovala Jeho Excelencia pán veľvyslanec Igor Pacolák.

Pri príležitosti slávnostného podpisu zmluvy prezident spoločnosti BTG Holding Ing. Štefan Zmajkovič uviedol: „Veríme, že tak významný a dôležitý projekt pomôže prehĺbiť spoluprácu medzi našimi krajinami, ktorá sa začala písať už pred mnohými rokmi. A práve dnešok je tým dňom kedy táto spolupráca nadobúda nový rozmer. Som veľmi rád, že práve naša spoločnosť je tou, ktorá sa vďaka práci špičkových odborníkov mohla zúčastniť tohto procesu a udať nový smer spolupráce v oblasti energetického priemyslu medzi našimi krajinami, Vietnamskou socialistickou republikou, Slovenskou republikou, Českou republikou a Ruskou federáciou.“

Dôkazom úspechu tejto slovenskej firmy vo Vietname je aj fakt, že projekt je už druhým, ktorý v krajine realizuje. V novembri 2013 zahájila výstavbu priemyselného parku Lac Thinh na ploche 220 ha v provincii Hoa Binh, čím okrem iného prispela k tvorbe nových pracovných miest v danej oblasti a ponúka možnosti pre vstup potenciálnych domácich aj zahraničných investorov.

Zdroje:
Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam)
Vietnam Breaking News: www.vietnambreakingnews.com
BTG Holding s.r.o.