Slovensko bude mať nový sklad na vyhoreté jadrové palivo

9.1.2014

BRATISLAVA 9. januára (WEBNOVINY) – Slovensko bude mať zrejme nový sklad na vyhoreté jadrové palivo. Stavať ho v areáli Atómovej elektrárne Mochovce plánujú Slovenské elektrárne, a. s. (SE).

„Výstavbou skladovacieho zariadenia v lokalite Mochovce sa minimalizuje potreba transportov vyhoretého jadrového paliva z Atómovej elektrárne Mochovce do medziskladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach. Tým sa významne zníži riziko nepredvídaných situácií súvisiacich s prepravou vyhoretého jadrového paliva, ako aj neistota z akceptovania transportov verejnosťou,“ zdôvodnila plány spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Náklady na výstavbu

Podľa investičného zámeru, ktorý pre dominantného výrobcu elektriny vypracovala trnavská spoločnosť VUJE, náklady na výstavbu nového skladu sa môžu vyšplhať až do výšky 193 miliónov eur.

Nový sklad však môže vyjsť aj na zhruba 82 miliónov eur, záleží to od toho, či sa investor rozhodne pre výstavbu takzvaného suchého alebo mokrého skladu vyhoretého jadrového paliva.

Elektrárne chcú postaviť sklad medzi chladiacimi vežami tretieho a štvrtého mochoveckého bloku a čerpacou stanicou cirkulačnej chladiacej vody na ploche zhruba 15 tisíc metrov štvorcových. Kapacita skladu je naplánovaná na vyše 21 tisíc kaziet vyhoretého jadrového paliva.

„Výstavbou a prevádzkou skladu vyhoretého jadrového paliva v Mochovciach sa vytvoria nevyhnutné predpoklady pre prevádzku blokov jadrových elektrární v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach o ďalších 30 rokov. Vytvoria sa podmienky pre bezpečné skladovanie vyhoretého jadrového paliva ako etapy v systéme nakladania s VJP pred definitívnym riešením, ktorým je podľa platnej Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky i pripravovanej Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR jeho ukladanie v hlbinnom geologickom úložisku,“ uvádza investor vo svojom zámere.

Negatívne dopady

Slovenské elektrárne upozorňujú, že ak by sa nový sklad v Mochovciach nepostavil, štát by stratil. „Náklady pri nulovom variante sú straty, ktoré by vznikli v prípade, že by nedošlo k výstavbe Skladu vyhoretého paliva Mochovce, postupne by sa zaplnil medzisklad v Jaslovských Bohuniciach a nebolo by možné prepravovať vyhoreté jadrové palivo do iného skladovacieho zariadenia. Táto skutočnosť by viedla k postupnému ukončovaniu prevádzky jadrových blokov v Mochovciach a v Bohuniciach. Negatívne ekonomické dopady by pocítila nielen väčšina odvetví hospodárstva, ale aj obyvateľstvo SR,“ uvádza investor v zámere.

S výstavbou nového skladu na vyhoreté jadrové palivo chcú elektrárne začať v roku 2016. Ukončenie výstavby je naplánované o dva roky neskôr. Životnosť skladu je naprojektovaná na 60 rokov s možnosťou jej predĺženia na sto rokov. „Investičný zámer je v súlade so súčasnou medzinárodnou praxou v jadrovej energetike, ktorá presadzuje budovanie skladov vyhoretého jadrového paliva v areáloch jadrových elektrární, respektíve v ich blízkosti, čím sa eliminuje alebo minimalizuje potreba transportov vyhoretého jadrového paliva,“ konštatovala spoločnosť v zámere.