Slovensko čelí pre dostavbu Mochoviec ďalším sťažnostiam

2.7.2013

BRATISLAVA 2. júla (WEBNOVINY) – Slovensko pre dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) čelí druhej sťažnosti na Aarhuskom výbore pri Organizácii spojených národov v Ženeve.

Výbor bude na základe sťažností mimovládnych organizácií Greenpeace Slovensko, Via Iuris a Global 2000/Priatelia Zeme Rakúsko posudzovať nedostatočné zapojenie verejnosti pri povoľovaní výstavby mochoveckých blokov.

V prípade, že Aarhuský výbor dá za pravdu mimovládnym organizáciám, Európska komisia môže začať proti Slovensku infringement, teda konanie o porušení medzinárodných záväzkov.

“Aj napriek tomu, že Aarhuský výbor už raz konštatoval, že Slovenská republika porušila dohovor, Úrad jadrového dozoru SR aj Ministerstvo životného prostredia SR doposiaľ ignorujú jeho zistenia a spôsobenú chybu odmietajú napraviť. Rozhodli sme sa preto podať ďalšiu sťažnosť a dúfame, že sa veci konečne pohnú,“ uviedla advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Eva Kováčechová.

Vo svojej súčasnej sťažnosti organizácie namietajú, že verejnosť nemá garantovaný dostatočný prístup k súdnemu prieskumu rozhodnutí týkajúcich sa dostavby Mochoviec. Namietajú tiež neprimeranú dĺžku konania, v ktorom sa má rozhodnúť o práve verejnosti na účasť v rozhodovaní o Mochovciach.
Mochovce spustia naplno do dvoch rokov
Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by si nakoniec mala vyžiadať 3,8 mld. eur. Pôvodne sa malo do dostavby dvoch jadrových blokov investovať 2,8 mld. eur, neskôr sa hovorilo o sume približne 3 mld. eur. Tretí jadrový mochovecký blok by mali uviesť Slovenské elektrárne do prevádzky koncom roka 2014 a štvrtý v roku 2015. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať výkon približne tisíc megawattov.

Slovenské elektrárne, v ktorých Enel drží 66-percentný podiel, začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport, slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Na výstavbu tretieho a štvrtého bloku mochovských blokov sa k 1. januáru 2008 vynaložilo 347 mil. eur. Suma odráža hodnotu iba tých zariadení a stavieb, ktoré je možné použiť pri dostavbe 3. a 4. bloku.